В условията на извънредно положение, заради разпространението на COVID19 искаме да ви уведомим, че денталната клиника разполага с необходимият набор от защитни средства (специално работно облекло, щитове, маски, ръкавици, калцуни и др.) и оказваме помощ на пациенти със спешни и неотложни състояния, каквито са пулпитите и периодонтитите.
Налице е дежурен стоматолог, като приемът се осъществява от Понеделник до Петък, само след записан час на телефон 0889 81 41 33.
Пациентите болни от COVID19 или поставени под карантина, следва да позвънят на личните си лекари, които ще ги насочат към специализираните за това звена във ВМА, където ще им бъде оказана дентална помощ.

Кореново лечение на пулпит

Лечението на пулпит се нарича ендодонтско лечение (кореново лечение). То преминава през няколко етапа с различно времетраене в зависимост от това колко канала има болният зъб и доколко е напреднало заболяването.
Ендодонтското лечение при пулпит има следните етапи – умъртвяване на нерва/обезболяване с упойка, разкриване на нерва, изваждане на нерва, оформяне на кореновите канали, запълване на оформените канали,поставяне на пломба.

Лечението на пулпита започва с умъртвяване на нерва/обезболяване с упойка – по преценка на лекаря по дентална медицина се поставя лекарство, което за няколко дни умъртвява и прави нерва безчувствен или се поставя упойка, която да обезболи дадения зъб.
Това се налага поради факта, че при пулпит нервът е жив и много болезнен на допир и има силна болка дори само при вдишвне на студен въздух, което прави невъзможно механичното му изваждане.
Едва след като нервът е обезболен се пристъпва към неговото разкриване с цел да се открие пулпната камера и да се видят кореновите канали – това става като се преминава през коронката на зъба.

Разкриване на пулпна камера – схема

Разкрита пулпна камера

След като е разкрит нервът, той се отстранява както от пулпната камера, така и от кореновите канали. След това се пристъпва към почистване, разширяване и оформяне на кореновия канал по точно определен начин, който да позволява правилното му запълване. Най-голямата трудност при ендодонтското лечение е обработката на криви или стеснени коренови канали и именно това може да е причина за неуспех на този тип лечение и за нуждата от изваждане на зъба (прочети повече…).

Почистване и оформяне на кореновия канал със специални пили.

В някой случай по преценка на стоматолога в кореновите канали може да се постави специално лекарство, което да помогне в елиминирането на бактериите, причинили пулпита.

След като кореновият канал е оформен подходящо и инфекцията е овладяна, се пристъпва към запълването му. Това става със специална паста с лечебни свойства и гутаперкови щифтове. Целта на запълването на кореновите канали е да се херметизира вътрешността на зъба и да не се допусне заселване на бактерии в него. След като кореновият канал е правилно запълнен, се поставя пломба (прочети повече…) като много често се налага и поставянето на вътрекоренов щифт (прочети повече…) за подсилване на зъбната корона.

Правилно запълнени коренови канали – изглед в устата/ изглед на рентгнова снимка

Важно! Зъбите с изваден нерв променят цвета си и стават по-крехки. В резултат на ендодонтското лечение се отнема голяма част от стените на зъба, което го прави изключително чуплив. Затова се препоръчва поставянето на металокерамични коронки върху ендодонтски лекувани зъби (прочети повече…).

ЗАПАЗИ ЧАС

 

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33