Корони, фасети керамикаВ дентална клиника Ралев разполагаме с иновативна в световен мащаб система за изработка на корони, фасети, керамични пломби (инлеи), онлеи, овърлеи и ендокорони от чиста керамика в едно единствено посещение на клиниката, без нужда от временни корони и без необходимост от изчакване на стандартния едноседмичен срок за изработка на конструкциите (прочети повече…)

Зъбните корони биват два основни вида: цели корони (обвивни) и частични корони (ендокорони, инлеи, онлеи, овърлеи, а също така и фасети) .

Тези сложни названия могат лесно да се изяснят на пациента, като се класифицират в зависимост от големината на разрушението на дадения зъб, което се възстановява.

Керамична коронаОбвивни корони – това са класическите корони ,при които зъбът се изпилява до венеца под формата на пънче, върху което се циментира короната. Тя напълно го покрива и възстановява нормалната форма, функция и естетичен външен вид. Обвивните корони се използват почти винаги при изработката на зъбни мостове. При зъбните мостове се разчита на това, че на съседните зъби до мястото на липсващият се изработват минимум две коронки, към които се прикрепя липсващият зъб.
Обвивните корони се изработват както върху зъби с изваден нерв, така и върху живи зъби. Те са универсалният, най-сигурният и най-често използван вариант за възстановяване на големи разрушения на зъбите и заместване на липсващи зъби (изработка на мостове).

Ендокорона Ендокорони – Това са корони, които се изработват при зъби с изваден нерв. Те спадат към частичните корони, защото при тях зъбът не се изгражда и не се изпилява под формата на зъбно пънче. При този вид корони здравите части от зъба се оформят по подходящ начин (без подмолни участъци), за да може ендокороната, изработена в зъботехническата лаборатория, да се залепи към зъба.
Ендокороните имат специфична форма и в основата си достигат дълбоко до вътрешността на зъба. Те се залепят адхезивно за останалата част от зъба и са микроинвазивни по своята същност.

ОвърлеиОвърлеи – Това са полукорони, които се изработват при живи зъби и обхващат цялата дъвкателна част на зъба, но без да достигат до венеца и без да се изпилява здрава част от зъба.

Инлеи и онлеи – Това са най-малките протетични възстановявания. Те са аналог на пломбите и с тях се лекуват зъбният кариес и малките разрушения на зъбите.

Инлей онлейФасети – Биват два основни вида – класически фасети (изработват се върху външната видима повърхност на предните зъби) и оклузални фасети (изработват се по дъвкателната повърхност на задните зъби – предкътници и кътници). Класическите фасети се използват за естетични корекции на външния вид на зъбите, а оклузалните фасети са приложими при повдигане на захапката и за корекция на изтрити зъби. (прочети повече за класическите фасети…).

Зъбни мостове – Това са сложни конструкции, използвани за възстановяване на липсващ/щи зъб/и. Те могат да бъдат с различна големина – от 3-членни мостове (възстановяване на един липсващ зъб) до 16-членни конструкции възстановяващи зъбите на цяла челюст. Зъбните мостове могат да бъдат няколко вида:

Конвенционални – при тях липсващият зъб е закрепен за съседните зъби чрез обвивни корони.Циркониев и керамичен мост

inleen porcelanov mostИнлейни мостове – при тях липсващият зъб е закрепен за съседните зъби чрез два инлея.

Адхезивни мостове – при тях липсващият зъб е закрепен за съседните зъби чрез гласфибровлакно и композит. (прочети повече…)

Това са основните видове протетични възстановявания на зъбите. Те могат да са изработени от различни материали и тук се крие основната разлика между тях.

Короните, мостовете и полукороните могат да се разделят на два основни вида според материала, от който са направени – металсъдържащи и безметални.

Металсъдържащите са: металните корони, бленд короните, металокерамичните корони и мостове.

Металните и бленд короните са класически корони и мостове използвани в миналото, които се срещат все още и днес, но все по-рядко се изработват, защото са неестетични и имат сив, или златист цвят. (прочети повече…)

Металокерамични корони и мостове – до скоро те бяха най-често използваните и разпространени конструкции, използвани за лечение на липсващи или разрушени зъби. Това се дължи на тяхната структура. Те са изградени от метална основа (кепе), което придава здравина и керамично покритие, което придава естетика, и ги прави трудно различими от естествените зъби. Металокерамиката има поносима цена за България. До тук обаче свършват предимствата и.
Недостатъците на металокерамичните корони и мостове са:
•   Наличие на сив метален кант в основата на короната, който достига до венеца, или влиза под него (при безпраговите корони). От този метален кант след време се освобождават метални йони, които навлизат във венеца и го преоцветяват – получава се сивкаво оцветяване на венеца под короната.

металокерамике преоцветила венеца
•   При отдръпване на венеца от ръба на короната се появава сивкавият метален кант, който влошава естетиката.

porcelanovi koroni
•   Металните йони могат да предизвикат и орален патогалванизъм – слюнката в устната кухина е електролит и когато в устата има амалгамени пломби, метални или металокерамични корони, правени по различно време, между тях може да възникне обмен на йони, което да доведе до лигавични увреждания и неприятни усещания като парене или метален вкус в устата.
•   В някои случаи се развиват и алергии към металната сплав , използвана за изработка на металокерамичните корони и мостове.
•   Друга особеност при металокерамичните корони е циментирането им. То се извършва с цименти, които се свързват единствено макромеханично към короната и зъба, което при определени обстоятелства може да доведе до отлепяне на короната.
Порцеланови корони•   При металокерамичните корони металното кепе във вътрешността на короната не пропуска светлината както естествените зъби и при силна осветеност в средата на короната се получава сивкава сянка която намалява естетичността им (тъмнеене на короната).
•   При металокерамичните корони и мостове здравината на връзката между керамиката и металното кепе е около 70 Мpa и в някои случаи се наблюдават отчупвания на керамиката.                                             Всички тези недостатъци са избегнати при безметалните корони.

Безметални (керамични и циркониеви) корони и мостове – Порцеланови ( IPS Emax, Lava TM, Alumina) и циркониеви корони с керамично покритие.

С напредване на технологиите и разработването на нови материали в последните десетилетия се търси материал, който да замени металното кепе в металокерамичните корони, на което се дължат недостатъците им. Този материал трябва да отговаря на три важни условия: да може да се изработи в изключително тънък слой ( 0.3 мм ) дебелина на кепето, така изработеното тънко кепе да не се деформира при прилагането на дъвкателните сили и третото условие е да бъде с цвета на зъбите.
Материалът, който отговаря и на трите условия, е минералът цирконий. В денталната медицина се използва неговото съединение – циркониев диоксид (ZrO2).

Циркониев мостЦиркониевият диоксид и короните и мостовете, изработени от него, в стоматологията се наричат накратко циркониеви. Той има множество предимства и един единствен ”недостатък”.
Предимствата му са:
•   Цветът му е подобен на цвета на естествените зъби и изработените от него конструкции са високоестетични.
•   Той е най-здравият материал използван в зъбопротезирането – твърдост около 1000 – 1200 МPa и практически е неразрушим дори при пациенти с нощно стискане на зъбите.
•   Не придава сиво оцветяване на венците, както металът при металокерамиката, не предизвиква алергии, не води до патогалванизъм, не задържа плака, не се преоцветява.

“Недостатъкът” на циркония обаче е неговата непрозрачност. (*Естествените зъби са изградени от два слоя – емайл и дентин. Емайлът е повърхностният слой и е транспарентен (прозрачен) в голяма степен. Дентинът се намира под емайла и е непрозрачен и той всъщност придава цвета на зъбите. Тази конфигурация на емайла и дентина водят до естествения цвят и външен вид на зъба.)
Циркониеви корониЦветът на циркониевите корони и мостове съвпада с цвета на естествените зъби, но е непрозрачен, което води до това, че зъбите изглеждат “изкуствени”. Този ефект е много популярен и търсен сред известните личности в САЩ. Поради този си “недостатък” циркониевите корони се използват предимно при задните зъби, където осигуряват изключителна здравина и висока естетика.
Проблемът с прозрачността на циркониевите корони и мостове се решава като цирконият се използва за основа (кепе), подобно на метала в металокерамичните корони, а отгоре се покрива с керамика.

Това са така наречените цирконий-керамични конструкции.

Цирконий-керамична коронаТе съчетават изключително високата здравина на циркониевия скелет и високата естетичност на керамичното покритие, което прави изкуствените зъби практически неразличими от естествените, като в същия момент са елиминирани всички недостатъци на металокерамиката, свързани с наличието на метал в короната и неговия сив цвят.
Здравината на циркониевата основа позволява изработването на големи мостове до 16 зъба – колкото е максимумът за една челюст. Цирконий-керамичните конструкции са най-добрият възможен избор за протетично възстановяване в задните участъци на съзъбието и при липсващи зъби, защото циркониевЦиркониев скелетият скелет е достатъчно здрав, за да издържи натоварването при дъвчене, а керамичното покритие придава перфектната естетика.
В обобщение може да се каже, че цирконий-керамичните корони и мостове са сходни с металокерамичните, с единствената разлика, че металното кепе е заменено с циркониево и са елиминирани всичките му недостатъци с изключение на един – адхезивното циментиране.
Цирконият, както и металът, се залепят за зъбното пънче единствено макромеханично чрез цимента, в следствие на което здЦирконийкерамикаравината на залепяне е недостатъчна и тези материали са подходящи само за възстановяване с обвивни (цели) корони и мостове.

Проучванията и търсенията на материал, който да се доближава максимално до качествата на естествените зъбни тъкани (• достатъчна здравина – да издържа на дъвкателните сили, • много висока естетичност – да изглежда напълно естествен и да не се различава от естествените зъби по цвят, оттенък, транспарентност и транслуцентност) и едновременно с това да се залепя здраво към зъбите на пациента довеждат до откриването и внедряването в стоматологията на така наречената литиево-дисиликатна керамика (порцелан) – IPS e.max керамика.

Това са така наречените корони от чиста керамика

Emax керамикаIPS e.max керамиката по своята същност представлява прес-керамика. Има две разновидности – пресована на блокчета, от които се изрязва короната чрез специална CAD/CAM машина, а другият вариант е в стандартна прахообразна форма, която се смесва с течност след което се нанася послойно и се обработва в специална пещ.

Порцеланова коронаЛитиево-дисиликатната керамика отговаря на всички изисквания към материалите в зъбопротезирането и се доближава максимално до качествата на естествените зъби.
Тя осигурява оптимална естетика – има различни степени на прозрачност (транспарентност), което придава естествен и “жив” вид на зъбите. В допълнение на това цветът при нея може да се модифицира със специални бои и така дори при пациенти с нестандартен цвят се постигат възстановяваия, неразличними от естествените зъби. Върху короните и фасетите от IPS e.maЧиста керамикаx керамика могат да се “нарисуват” петънца и пукнатини специфични за зъбите на дадения човек и така максимално да се наподобят естествените зъби.
Литиево – дисиликатната керамика притежава достатъчна здравина – Модулът на еластичност при нея е около 400 Mpa като за сравнение при металокерамиката е около 70 Mpa, а при циркониевите корони около 1000 Mpa. Следователно от нея могат да се изработват всички видове единични корони, а също така и тричленни мостове в областта на предните зъби без да е неоПорцеланова коронабходимо да има метал или цирконий като основа на короната.
Третото и най-важно предимство на короните от чиста керамика ( IPS e.max) е възможността за адхезивно циментиране. При адхезивното циментиране вътрешната повърхност на короната и зъбното пънче се обработват със специални вещества, които подготвят повърхностите за свързване с цимента, при което след залепяне се получава изключителна здравина на връзката зъбно пънче – цимент – корона.

Тези качества на чистата керамика (IPS e.max) позволяват освен стандартните корони и мостове да се изработват микроинвазивни керамични възстановявания на зъбите ендокорони, инлей, онлей, овърлей и фасети.

Ендокорони – Те по своята същност представляват микроинвазивна алтернатива на стандартните обвивни корони. При зъби с изваден нерв, когато е останала малка част от естествения зъб, се налага поставяне на щифт в кореновия канал и изграждане на зъбно пънче, което се изпилява по подходящ начин и върху него се поставя обвивна корона. ЕндокоронаТака естественият зъб е изпилен от две страни едновременно – отвътре в сърцевината му ( за да се извади нерва ) и отвън околовръстно ( за да му се придаде коничната форма на зъбно пънче ).
При ендокороните, след като се обработят и запълнят кореновите канали, не се поставя щифт и не се изгражда зъбно пънче, а останалите здрави части от зъба се заглаждат по подходящ начин, за да се запази максимално естественият зъб. От оформения по подходящ начин зъб се взима отпечатък и в зъботехническата лаборатория, или с помоща на CAD/CAM се изработва ендокороната от чиста керамика (IPS e.max). Тя се поставя и залепва във вътрешността на зъба чрез адхезивно циментиране към стените му, Ендокорона керамикаа пространството в което се е намирал нервът се използва като допълнителна ретенционна камера. От тук идва и специфичното им название – ендокорони – от това че се залепят във вътрешността на пулпната камера.
Така изработените ендокорони са микроинвазивни – запазават максимално естествения зъб, без да се налага изпиляването му.
Естетичността и здравината им е сходна с тази на на обвивните корони.
Друго тяхно предимство е, че дори след време при проблем със зъба или ендокороната може да се изработи стандартна корона, за разлика от обратният вариант, който е невъзможен.

инлей онлей овърлейИнлей, онлей, овърлей – За разлика от ендокороните, инлеите, онлеите и овърлеите се изработват при живи зъби. Разликата между трите е единствено в големината на разрушението което се възстановява с тях. Те са алтенатива не само на короните, но и на пломбите от фотополимер, като ги превъзхождат по здравина и естетика. (прочети повече за инлей…)инлей
В заключение може да се каже, че литиево-дисиликатната керамика (чиста керамика) и циркониевите конструкции притежават качества максимално близки до тези на естествените зъби, практически нямат сериозни недостатъци и вече са изместили металокерамиката като основен материал за изработка на корони и мостове в световен мащаб.
Короните и мостовете, изработени от тях, са с много висока здравина, оптимална естетика и надеждно залепяне, а в допълнение на това позволяват и микроинвазивност.
Изборът на това с какъв вид корона или мост е най-добре да се възстанови даден дефект се прави от стоматолога и се препоръчва на пациента, като му се предоставя и вариант за избор на различен тип конструкция, но водещото е препоръката на стоматолога.
Не така стои въпросът при избора на материал, от който да е изработена конструкцията. Основен фактор за България се оказва финансовата страна на въпроса, тъй като поради по-високите цени на материалите и по-сложната технология на изработка цената на тези конструкции е два до три пъти по-висока от тази на металокерамичните корони и мостове.
Цената обаче не трябва да е водеща при избора на материала за изработка на короните и мостовете. Това е така защото престоят на тези конструкции в устата е над 10 години, а изработването им е планова процедура и може да се планира с месеци напред.
Изборът на порцеланови или циркониеви корони е правилното решение и дълготрайна инвестиция в здравето и красотата на Вашата усмивка.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33