Липсващ зъб

Както е известно, здравото човешко съзъбие е изградено от 32 зъба с точно определено място и разположение. Когато всички зъби са налични и са правилно разположени, те са в едно равновесно състояние, което най-оптимално се съпротивлява на дъвкателните сили, които са необходими за сдъвкване на храната. Научно доказано е, че дъвкателните сили, които се упражняват върху зъбите са около 30 кг/см2 за предните зъби и до 80 кг/см2 за кътниците. Това са огромни натоварвания, които трябва да се неутрализират от зъбите и зъбодържащата кост, а това е възможно само ако всички зъби са налични и са разположени на правилните си места.

Какви са последствията от липсващия зъб?

При изваждането на един единствен зъб равновесието на зъбните дъги в устата се нарушава и ако не се протезира в разумни срокове, започват необратими процеси на преместване на зъбите, известни като “ Феномен на Годон „. Този феномен се проявява продължително време като първоначално засяга съседните зъби на извадения, а впоследствие обхваща целия зъбен сегмент. При феномена на Годон зъбите се придвижват в такава посока, че да запълнят празното място в зъбната редица. Съседните вляво и вдясно на извадения зъб се накланят към празното място, а срещуположно разположеният зъб няма в какво да се допира и прораства свободно по посока на извадения зъб.

Придвижването на зъбите води до нарушаване на равновесието в дъвкателния апарат, което от своя страна предизвиква нови проблеми. Това са – нарушаване на дъвченето, затруднено почистване, загуба на междузъбните контакти, неправилно натоварване на зъбите водещо до разклащането им, загуба на зъбодържаща кост, умъртвяване на зъби.
В обеззъбения участък е затруднено дъвченето и пациентът започва да дъвче на срещуположния участък, което води до претоварването му и започване на проблеми и там.

Други последствия от придвижването на зъбите

Поради преместването на зъбите се затруднява почистването в областта, което води до повишено натрупване на зъбна плака и зъбен камък, които от своя страна водят до развитие на кариеси и пародонтални заболявания.
Загубата на междузъбните контакти води до повишена подвижност на зъбите и развитие на гингивит. Повишената подвижност заедно с неправилното натоварване на зъбите при дъвчене водят до разклащането им и стопяване на зъбодържащата кост.
Загубата на костта, от своя страна, води до невъзможност за дъвчене и до постепенно изгубване и на здравите съседни зъби. Освен костта около съседните зъби се стопява и костта на мястото на извадения зъб, което допълнително затруднява лечението в тези случаи. Това довежда до процес на принципа на затворения кръг, който в крайна сметка с течение на времето довежда до загуба на всички зъби и стопяване на алвеоларната кост. За превенция от развитие на феномена на Годон се прилагат различни методи от протезирането. При липсващ единичен или няколко зъба могат да се поставят импланти (прочети повече…) или да се приложи конвенционално мостово протезиране с металокерамични мостове (прочети повече…). При един или два липсващи зъба може да се приложи методът на изработка на зъбни мостове без изпиляване (прочети повече…). В случаите на няколко липсващи зъба и невъзможност за мостово протезиране се прилагат частични протези, а при липса на всички зъби – цели протези (прочети повече…).

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33