Короните и мостовете са неподвижни и неснемаеми протезни конструкции за лечение на зъбните дефекти. Сравнени с подвижните конструкции (протези) неподвижните имат превъзходство т.е. те винаги са предпочитани ако има подходящи за изработването им условия. Предимство на короните и мостовете е, че предават дъвкателното налягане по физиологичен път и предпазват лигавицата от директно въздействие, както е при протезите, където дъвкателните сили се предават на лигавицата от пласмасовата част на протезата. Осигуряват функционално натоварване на зъбите носители в границите на нормата без неприятни усещания и последици, и се усещат като естествени зъби. Имат висока естетичност и възстановяват формата, цвета и индивидуалните особености на зъбите на пациента. Не смущават говора и бързо се свиква с тях.

Зъбните мостове се състоят от мостоносители и мостови тела.

Мостоносители са зъбите, ограничаващи дефекта и понасящи допълнително натоварване.
Мостовите тела заместват липсващите зъби и възстановяват естетиката и функцията.
В зависимост от вида на зъбния дефект и избора на неподвижна конструкция мостовете и короните се изработват в 3 – 4 посещения.
Както при короните, така и при мостовете е необходима предварителна подготовка. Тя включва екстракция (изваждане) на останали корени, корекция на стари пломби или ендодонтско лечение .
След определяне на вида на конструкцията се пристъпва към съответното изпиляване (прагово или безпрагово) на определените за мостоносители зъби. Взима се отпечатък със специални лъжици (със захапка) или стандартни лъжици и силикон. В зъботехническата лаборатория конструкцията се отлива и в зависимост от вида (бленд с пластмаса или металокерамика ) се правят необходимите проби или се завършва окончателно. Цветът на конструкцията се определя според съответната цветова скала на избрания вид материал. Готовата неподвижна конструкция се залепя временно или постоянно по преценка на стоматолога. По- подробно метода за изработка на мостове и корони е описан в раздела изработване на корони.

Корони и мостове могат да се изработват както на живи така и на ендодонтски лекувани зъби. При изработване на мост върху ендодонтски лекувани зъби е от ключово значение кореновите канали да са запълнени до края. Ако не е изпълнено това условие се налага презапълване на каналите, и едва тогава изработване на мост или корона.

В зависимост от вида на материала и начина на изработване имат вариращи цени. По-ниски за пластмаса и метал до по-високи за металокерамика и гласфибровлакна. Недостатък на неподвижните конструкции (мостове и корони) е изпиляването на твърдите зъбни тъкани на зъбите носители и дразненето на венеца в областта на зъбната шийка. Тези недостатъци са избегнати при мостовете от гласфибровлакна, които се изработват без изпиляване на зъбите.
Залепени в устата, мостовете и короните се свалят трудно и не могат да се коригират на място.

Причина за сваляне на мостовете и короните са: Болка в зъбите под мостоносителите, пробиване на корони (мостоносители) , скъсване между мостоносител и мостово тяло, оголване на зъбните шийки или нараняване на венците в резултат на възпаление, счупване или изтриване на пластмасовото покритие на бленд короните.

Когато са изработени според конструктивните принципи, те не увреждат пародонта, не променят захапката и не нарушават функцията на дъвчене. Добре планирани и качествено изработени те имат живот 8 – 12 години, а в някои случаи и много повече.
При дефекти във фронта и липсващи или изпилени зъби се изработва задължително временна пластмасова конструкция. Тя осигурява комфорт и естетика, докато стане готова постоянната конструкция.
Короните и мостовете остават най- често използваните конструкции за възстановяване на голям брой зъбни дефекти. Добре планирани и качествено изработени, те възстановяват напълно естетиката, говора и дъвкателната функция. Могат да бъдат изработени от различни материали и в зависимост от това биват няколко вида.

Изработване на мостове и корони от метал и пластмаса
Мост/корона от метал и пластмаса се нарича бленд мост/бленд корона.

Изработване на мостове и корони от металокерамика
Металокерамичните корони и мостове имат широки показания и са най-добрия.

Изработване на мостове и корони от цирконий и IPS Emax керамика
Изцялокерамичните корони и мостове са най-високо естетичните.

Изработване на мост върху стъклена опора
Стъклената опора (ZX-27) представлява специално стъкленополимерно пънче.

Изработване на мостове без изпиляване на зъбите
Един от основните недостатъци при изработването на стандартните.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33