Зъбната корона се използва за лечение на дефектите и пораженията на зъба. Тя покрива цялостно зъба, обхваща зъбната шийка и го предпазва от по-нататъчно разрушаване. Изработва се от различни материали – пластмаса (временни корони), метал (хром-никелова сплав), злато, метал и пластмаса (бленд корони), металокерамични или изцялокерамични (циркониеви) корони. Различните видове корони са описани подробно в
раздела „Изработване на корони и мостове” (прочети повече…).

Поставянето на зъбна корона възстановява анатомичната форма, функция и естетика на зъба. Недостатък е изпиляването на част от зъба и минималното дразнене в областта на венеца.
Корони се изработват при дефекти на зъбите в резултат от абразия(изтриване) (прочети повече…) , фрактури (прочети повече…), клиновидни дефекти, при промяна в цвета (прочети повече…) на зъбите и невъзможност за избелване, при кореново лекувани зъби с тънки стени и др.

Корони могат да се изработват както на живи, така и на ендодонтски лекувани зъби.
Изборът на подходяща корона зависи от много фактори – място на болният зъб, желанието на пациента за естетика, финансовите възможности на пациента. Цената на короните зависи от вида на използвания материал и начините на изработка.
След като се избере подходящият вид корона се пристъпва към изпиляване на зъба, като при живи зъби задължително се поставя упойка.

Има два основни вида изпиляване – прагово и безпрагово.

Праговото изпиляване се извършва с цел осигуряване на подходяща дебелина на коронковия ръб и правилен преход между короната и твърдите зъбни тъкани. Използва се при металокерамични корони, бленд корони и при изцяло керамични корони. За прагово изпиляване се използват специални пилители с точноопределена форма на върха, с което се оформя подходящ праг. Предимствата на праговото изпиляване са, че коронковият ръб приляга плътно върху прага в областта на шийката и короната не може да потъне в дълбочина и да дразни венците.

 

При безпраговото изпиляване не се прави праг, а се навлиза с пилителя между венеца и зъба и се изпилява зъба. Използва се при всички видове обвивни корони, това е по-старият метод за изпиляване на зъби. Недостатък е, че коронковия ръб може да навлезе безпрепятствено и неравномерно в дълбочина на венечния джоб и така да дразни венците. Този тип изпиляване е по-лесен и за осъществяването му не са необходими специални пилители. Предимство на този метод е, че дъблоко навлизащият ръб на коронката осигурява по-добър шиниращ ефект и по-голяма стабилност при дълбокоразрушени корени.

Изработването на зъбна корона изискава три или четири посещения в зависимост от вида и.

Първо посещение – В него се изпилява зъбът по предварително определения метод – прагово или безпрагово. След което може да се постави временна корона по преценка на стоматолога или по желание на пациента. Не се препоръчва взимането на отпечатък в същото посещение ,в което е изпилен зъбът, защото при изпиляването обикновено се наранява венеца. Нараненият венец трябва да се остави 4–6 дни да се възстанови, и чак след това да се вземе отпечатъка. При неизчакване за възстановяване на венеца, изработената корона може да е къса и да не покрие изцяло шийката на зъба, което е груба грешка и налага преработване на короната.

 

Второ посещение – С подходяща отпечатъчна лъжица се взема отпечатък от изпиленото пънче със силикон и коректурна маса. След което се определя цвета чрез подходящи разцветки (в зависимост от това дали короната ще е от пластмаса или керамика).

Така взетият отпечатък се изпраща в зъботехническата лаборатория, където се отлива гипсов модел на зъбното пънче. След което короната се моделира от восък и се отлива от метал, който се почиства и полира.

 

Трето посещение – При обикновените корони (метални и метал и пластмаса) на третото посещение се извършва напасване на короната и циментиране. При металокерамичните корони се прави проба на металната основа на короната, а в някои случаи и проба на нанесена, но все още неполирана керамика.

След уточняване на форма, цвят и оклузия короната се завършва (полира).

 

Четвърто посещение – Металокерамичната корона се циментира с подходящ цимент в зависимост от това дали зъбът е жив или не. По преценка на стоматолога короната може да се залепи с временен цимент и пациентът да се храни с нея около седмица и ако я усеща добре чак тогава да се циментира с постоянен цимент.

След циментиране се дават указания на пациента за поддържане на хигиена и хранене. При правилно изработена и добре фиксирана корона пациентът свиква с нея за един два дни. Издръжливостта на короните е около 6–7 години , но те престояват в устата по-дълъг период от време, като за това най-голямо значение имат здравината на зъбите и пародонта и поддържането на добра устна хигиена. Това е най-често използваният начин за възстановяване на дефекти на зъбната корона.

Детайлна информация за отделните видове корони (бленд корони, металокерамични, изцялокерамични), както и за предимствата и недостатъците на различните материали, от които се изработват зъбните корони, може да прочетете в раздела „Изработване на корони и мостове”.

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33