Апикалната остеотомия е хирургична манипулация, която се извършва при лечение на грануломи и кисти на резците и премоларите, като важно условие е вече да е проведено ендодонтско лечение и каналът на зъба да е правилно запълнен. Тази операция има за цел отстраняване на гранулома или кистата, намиращи се в областта на кореновия връх. След отстраняването на тази мека тъкан освободеното празно място в костта се запълва от естествено прорастваща кост и зъбът е напълно излекуван.
Преди да се вземе решение за апикална остеотомия се прави рентгенова снимка на корена, за да се уточни качеството на запълване на канала и измененията в периодонциума (големината на гранулома или кистата).
Апикалната остеотомия е микрохирургична операция и трае около 2 часа. Първо се поставя упойка, която да обезболи участъка, в който ще се работи. След това се прави малък разрез на лигавицата в областта на кореновия връх и се открива зъбодържащата кост. В нея с помощта на специални костни фрези се оформя малко прозорче, като се отнема повърхностният слой кост докато се достигне до кореновия връх и гранулома/кистата. Със специални инструменти, наречени кюрети, се почиства грануломът и след това се отрязва връхчето на корена. След което се проверява дали кореновият пълнеж в областта на среза е добър и ако има нужда се запечатва допълнително. В така оформилата се кухина в костта се поставя костозаместител и се покрива с лигавицата, която се зашива отгоре. При повечето от случаите се получава пълно оздравяване, но в редки случаи може да има рецидиви (повторно образуване на гранулома – ако не е почистено добре).

Хемисекцията се прилага в повечето случаи при многокореновите зъби. Това се дължи на факта, че корените им са близо до важни структури като максиларния синус в горна челюст и канала на нерва, инервиращ долната челюст и езика. Близостта до такива важни структури прави апикалната остеотомия изключително труден и несигурен метод с голяма опасност от увреждането на тези структури. Затова за тези зъби се използва метода на хемисекция. Този метод е много полезен, защото при многокореновите зъби обикновено грануломът или кистата е обхванала само единия корен, а при другите няма настъпили изменения в костта. Известно е, че многокореновите зъби остават функционално стабилни, ако се извади един от корените им. Именно това представлява и процедурата хемисекция. При нея болният корен заедно с прилежащата му част от зъбната корона се отрязват и изваждат. Това става под упойка. Останалият корен или корени служат за оформяне на зъбно пънче с определена форма и големина, върху което се изработва зъбна корона и зъбът отново е функционален и неразличим от останалите. Хемисекция се прилага и в случаите, когато има много криви и непроходими коренови канали и е невъзможно правилното им обработване и запълване.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33