В условията на извънредно положение, заради разпространението на COVID19 искаме да ви уведомим, че денталната клиника разполага с необходимият набор от защитни средства (специално работно облекло, щитове, маски, ръкавици, калцуни и др.) и оказваме помощ на пациенти със спешни и неотложни състояния, каквито са абсцесите.
Налице е дежурен стоматолог, като приемът се осъществява от Понеделник до Петък, само след записан час на телефон 0889 81 41 33.
Пациентите болни от COVID19 или поставени под карантина, следва да позвънят на личните си лекари, които ще ги насочат към специализираните за това звена във ВМА, където ще им бъде оказана дентална помощ.

Абсцесът е спешно състояние и се характеризира с подуване и болка в определена област на лицето и засягане на общото състояние на организма. При съмнение за развитието на абсцес от зъбен произход трябва веднага да се потърси стоматологична помощ, защото той е сериозно заболяване, поради способността на гнойната колекция да преминава през тъканите и близостта на жизненоважни органи като мозък, очи, медиастинум (областта между белите дробове където се намират трахеята хранопровода и сърцето). При тежки и нелекувани абсцеси гнойта събрана в тъканите около долната челюст може да се насочи надолу към медиастинума и да причини медиастинит, което е животозастрашаващо усложниение и налага болнично лечение.
Затова е и толкова важно навременното му диагностициране и лечение.
Абсцесът е изключително болезнено състояние, и поради киселата среда, която се получава от гнойта обезболяването му с упойка е трудно и непълно. Основното лечение на абсцеса е да се даде изход на гнойта, която се е събрала в тъканите и да се въздейства на бактериите причинители на възпалението. Това става по различен начин за ендодонтските и пародонталните абсцеси.

Лечение на ендодонтски абсцес
Ендодонтския абсцес представлява локализирана гнойна колекция.

Лечение на пародонтален абсцес
При пародонталния абсцес за разлика от ендодонтския абсцес.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33