Това са частични протези които, са изработени от метал и пластмаса. При тях скелета и куките използвани за задържане на протезата са метални, а видимите части и зъбите са пластмасови. При изцяло пластмасовите протези протезната плака покрива цялото небце на горната челюст или областта под езика на долната челюст, което води до неудобство, чувство за голямо чуждо тяло в устата, намаляване на усещанията за вкус, топло и студено. При моделно лятите протези тази плака е заменена от метална скара за горна челюст или свързващ бюгел за долна челюст. Така изработеният скелет на протезата е изключително здрав. Това позволява да е намален по размери, което подобрява многократно удобството, няма го чуството, че протезата изпълва цялата уста. Усещанията за вкуса и топлината на храната са максимално близки до нормалните. С този тип протези пациентите свикват много бързо, но пък са трудни за изработка и са с по-висока цена. Могат да се използват при всички дефекти на зъбните редици, при които има достатъчен брой здрави зъби, който да носят протезата. Това се изисква, защото тези протези са много стабилни в устата и могат да имат съвсем минимални движения. Те се осигуряват чрез изработката на индивидуално отлети куки от метал, които са съобразени с формата и особеностите на зъбите на отделния човек.

Планирането на моделно лятите протези е сложен процес и трябва да отговаря на много изисквания – правилно да предават дъвкателното налягане на наличните зъби, да възстановяват оптимално говорът и естетиката.
Етапите на изработка на този тип протези са сходни с тези на обикновената плакова протеза (прочети повече…) и затова тук накратко са описани само по важните моменти в изработката им.

Първо посещение – Взимат се отпечатъци от горна и долна челюст и се определя централната оклузия по наличните зъби. В зъботехническата лаборатория се отливат гипсови модели на челюстите и се поставят в правилното съотношение (централна оклузия). В този етап се изработват индивидуални лъжици и се прави основният анализ на протезата. Определят се посоката на поставяне и сваляне на протезата, опорните зъби, техните ретенционни места, които ще служат за задържане на куките и се избира техният вид.

Второ посещение – С индивидуалните лъжици и специални силикони се взимат отпечатъци, от които се отливат работни модели. Върху тези модели се изработва металния скелет и куките, които са едно цяло. Изработват се и оклузални шаблони с валове.

Трето посещение – Металният скелет се изпробва в устата на пациента . Важно е той да приляга правилно към устната лигавица без да я травмира. Куките също се изпробват дали плътно прилягат върху опорните зъби и дали задържат достатъчно добре протезата. Височината и захапката (оклузията) се определят с помощта на шаблоните. След което в зъботехническата лаборатория се нареждат изкуствените зъби и протезата окончателно се завършва.

Четвърто посещение – Завършената протеза се поставя в устата. При нея се коригират единствено дъвкателните повърхности на зъбите, а металният скелет не се пипа. Дават се указания как да се поставя и сваля, съхранява и почиства, а също и за поддърване на добра устна хигиена.

При този тип протези адаптирането на пациента към протезата е по-бързо – от няколко дни до две седмици. Те лесно се свалят и поставят в устата на пациента и са много по-удобни и стабилни при дъвчене. Планирани прецизно и изработени качествено, те възстановяват пълноценното хранене, говора и естетиката.

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33