Изработването на зъбни протези е универсален начин за лечение на частично или пълно обеззъбяване. При загубата на няколко или всичките зъби се наблюдават промени в устната кухина. Те водят до нарушаване на дъвкателната и говорната функция, а също и до промяна на външния вид на лицето (хлътват устните и бузите, брадата се издава напред), което води до нарушена естетика и психическа подтиснатост (пациента при разговор крие устата си с ръка). Протезите могат да бъдат цели (при липса на всички зъби) или частични (от един липсващ до един останал зъб). Всяка протеза е изградена от протезна плака и изкуствени зъби, а при частичните протези и средства за задържане и стабилизация (различни видове куки,стави, траверси и др.) Материалите, от които се изработват протезите са специална розова пластмаса или метал, а може и комбинация от двете.

Предимствата на протезните конструкции са, че могат да се изработят за голям брой различни зъбни дефекти (комбинации от извадени и налични зъби) от липсата на един зъб, до само един останал зъб. Други предимства на зъбните протези са тяхната забележимо по-ниска цена, по лесна изработка (при пластмасовите протези), възможност за коригиране и поправка (при счупване или в случаите когато протезата е неудобна).

Недостатъците на протезите са: тяхната подвижност – храненето с протеза никога не е толкова сигурно и комфортно сравнено с храненето със зъбни мостове. Протезите са по-обемни и изискват по-дълъг период на адаптиране от страна на пациента. Пластмасовите протези могат да се счупят при хранене и да наранят лигавицата. Пластмасата, от която се изработват старее с годините, което води до промяна в цвета (пожълтяване) и намалявне на здравината. Това налага подмяна на протезите през 5 – 6 години. Моделно лятите протези нямат тези недостатъци, но изискват голяма точност на изработка и са по-скъпи.

Преди изработването на протези се извършва подготовка и планиране. Изваждат се разрушени корени, подменят се счупени пломби, изработват се коронки на зъбите, които имат нужда, коригират се остри ръбове в костта (които биха убивали ако се направи протезата без да се загладят). Подготовката преди изработването на протезите е задължителна и не по-малко важна от самата изработка на протезата.
В зависимост от материала, който се използва протезите могат да бъдат три основни вида – протези от розова пластмаса, моделноляти протези и протези от мека пластмаса.

Изработване на протеза от розова пластмаса
Това са най-често изработваните цели или частични протези

Изработване на моделно лята протеза
Това са частични протези, които са изработени от метал и пластмаса

Изработване на протеза от мека пластмаса
Изработването на протези от мека пластмаса е нов метод

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33