Художествени реставрации – еволюцията на пломбите или защо е нужно зъбът да има релеф?
Основната функция на зъбите в устната кухина е да осъществяват процеса на дъвчене. Той се случва при допира и механичното притискане между горните и долните зъби. Тук ще въведем един специален термин, с който се означават точките, в които се допират зъбите – оклузални контакти. Важно е да уточним, че зъбите при хората контактуват помежду си в множество малки точки, а не в единични големи плоски контактни повърхности. И за да стане още по интересно, то точките на допир при затворени зъби и при дъвчене не съвпадат. Всичко това се дължи на специфичния релеф и форма на зъбите, които природата е създала и има изключително значение както за правилното изпълнение на дъвкателната им функция, така и за дълготрайността им.
Когато се развие кариес на зъба, горната и страничните му повърхности се разрушават, а с това изчезват и оклузалните контакти и той спира да участва в дъвченето. В този момент е необходимо да се вземат спешни мерки за лечение на кариеса, в противен случай може да се стигне до изваждане на зъба. Лечението се състои от почистване на повредената, преоцветена и размекната част от зъба и поставянето на пломба. Тя може да бъде няколко вида, като най-високият клас е художестваната реставрация, която напълно възстановява специфичния релеф, форма и структура на зъбите, които природата е създала

Видове и кратка характеристика на стандартните пломби, използвани за лечение на кариес:
Пломби от амалгама – Сребърната амалгама е първият използван материал за изработване на пломби. Неговите недостатъци са свързани със сивия му цвят, краткото време за оформяне на пломбата след поставянето и в зъба, различните механични характеристики на амалгамата и естествените зъби, нуждата от изпиляване на здрави части от зъбите, за да се спазят изискванията за поставяне на амалгама. Възстановяването на точния релеф на зъбите с амалгама е трудно и в повечето случаи се получават пломби с липсващи или плоски контакти към срещуположните зъби.

Пломби от химиополимер – Химиополимерът е първият използван бял материал за изработване на пломби на зъбите. Той представлява прах и течност или две пасти, които се смесват една с друга и стоматологът има около 2 до 3 минути да постави пломбата, преди тя да е втвърдила. Това прави невъзможно правилното пресъздаване на релефа и формата на зъба и обикновено тези възстановявания са плоски и равни и не пресъздават правилно допирните точки между зъбите. Механичните характеристики на химиополимера се различават от тези на естествените зъби и това довежда до други проблеми, като просмукване под пломбата и развитие на вторични кариеси. Другата особеност на химиополимерите е високата им изтриваемост, която води до изтриване на пломбата и плавно навлизане на срещуположния зъб на нейното място, което прави невъзможно последващото правилно възстановяване на зъба.

Пломби от стандартен фотополимер – Това са най-често изработваните в момента зъбни възстановявания. Благодарение на това, че материалът се втвърдява с помощта на специална синя светлина, стоматологът има достатъчно време да направи правилна форма и релеф на зъбите. Цветовете при фотополимерите са добре пасващи към съседните зъби и с използването на един цвят от тях се изработва цялата пломба. Както и при останалите пломби и тук материалът е един и неговите механични характеристики за цялата пломба са еднакви, което не съответства на анатомичния строеж на зъба. Тук идва ролята на художествените реставрации.

Художествени реставрации на предни и задни зъби Това са най-съвременният и най-високият клас възстановявания на зъбите. Наричат се така, защото са фундаментално различни от обикновените пломби от фотополимер, които просто запълват дефекта в зъба с хомогенен материал с еднакви механични качества. Художествената реставрация представлява послойно възстановяване на разрушената от кариеса структура на зъбите, като по този начин се приближаваме най-близо до природата и нейното съвършенство.
Както е известно зъбите са изградени от 2 основни слоя – дентин и емайл. Те имат различни механични и визуални характеристики.
Дентинът като слой е дебел около 2 – 3 мм и изгражда вътрешността на зъба. Той е с по-ниска твърдост и по-голяма еластичност от емайла, благодарение на по-голямото количество органична съставка. Неговият цвят определя цвета на зъба.
Емайлът като слой е дебел около 1 до 1.5 мм в различните зони на зъба и покрива отвсякъде дентина. Той е с по-висока твърдост, което се дължи на по-високото му минерално съдържание. Другата негова специфика е, че е силно прозрачен слой и през него прозира цвета на дентина, което води до специфичния вид на зъбите. Така изградени от природата зъбите са перфектното средство за сдъвкване на храната.
Не трябва да забравяме и другата тяхна функция – усмивката, която придава красота и лъчезарност на човек.
За да се осъществят този тип възстановявания, са необходими специални материали. Те отново са фотополимеризиращи, но се различават по състав, механични и оптични качества от класическите фотополимери.
За изработване на художествени реставрации се използват 3 вида материали – дентинови маси, емайлови маси и боички.
Дентиновите маси се нанасят във вътрешността на зъба и възстановяват слоя дентин, загубен поради кариеса. Те притежават модул на еластичност, плътност и цвят, като тези на естествения дентин и създават идеална основа за нанасяне на следващия слой (емайловите маси), който замества емайла на зъба.
Емайловите маси се поставят на повърхността на зъба в зоните на изгубения емайл. Те се различават от дентиновите по това че са по-транспарентни (прозрачни) и по-твърди. Тяхната твърдост е аналогична с твърдостта на естествения емайл и по този начин те се изтриват равномерно спрямо останалите зъби.
Боичките се нанасят на повърхността на възстановяването и му придават уникален и неповторим вид, с което се цели художествената реставрация да стане неразличима от естествените зъби в съседство.
Този тип възстановявания се различават от стандартните пломби и по времето за изработка при тях то е между 1 и 2 часа в сравнение с 30мин. до 40мин. при обикновените. Това налага използването на кофердам – специално латексово платно, чрез което се предпазва от слюнката зъба, който работим. По този начин зъболекарят може да работи спокойно и с помощта на специални инструменти да възстанови микроанатомията на зъбите и правилните оклузални контакти. Това ще ни осигури максимално добро дъвчене, равномерно натоварване на възстановения зъб и най-дълго време безпроблемна функция.
Освен дълготрайността, другата специфична черта на художествените реставрации е тяхната красота, особено в зоната на предните зъби.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33