Силанизирането на зъбите е иновативен метод разработен за защита на временните и постоянни детски зъби от развитието на кариес по дъвкателните повърхности.
При детските зъби фисурите по дъвкателните повърхности са дълбоки, все още слабо минерализирани и са едно от първите места, които се атакуват от кариес. Това се дължи на запълване на дълбоките фисури с плака, която не може да се почисти. Натрупаната плака въздейства върху слабоминерализираното дъно на фисурата и много бързо води до развитие на кариес.
Силанизирането като метод представлява покриването на дълбоките фисури със силант. Силантът е полимерен материал в течно състояние с голяма здравина и бива прозрачен или с цвят на зъба, а в някои случаи в състава му може да бъдат добавени и флуорни йони, които да ускорят процеса на минерализация. Преди да се премине към процедурата по поставянето на силанта трябва щателно да се почистят фисурите и да се установи наличието единствено на дълбока фисура, но не и кариес.

При добре почистени и здрави дълбоки фисури се ецва (подготвя за залепяне) повърхността на зъба и се нанася малко количество от силанта, което се разстила по дъвкателната повърхност. След запълването на всички фисури с тънък слой силант, той се втвърдява като се осветява с помощта на фотолампа. Процедурата по поставяне на силант е кратка, абсолютно безболезнена и не причинява никакъв дискомфорт на детето. Силантите като материал са по-крехки от материала за фотополимерни пломби и в резултат от нормалното дъвчене на детето се изтриват с времето. Това налага периодичното им наблюдение и при нужда подмяна през период от 8 месеца до 1 година.

Силанизирането се прилага при временните и постоянните детски зъби, и при правилно поставени силанти, може да осигури почти 100% предпазване от развитие на кариес по дъвкателните повърхности. Поставянето на силантите трябва да се направи възможно най-скоро след пробива на временните и постоянните детски зъби. При временните (млечни) зъби подходящи за силанизиране са кътниците (молари), а при постоянните детски зъби могат да се поставят силанти както на кътниците (молари) така и на предкътниците (премолари). Силанизирането както всеки един метод в профилактиката е неинвазивен и спестява средства, защото цената на един силант е наполовина по-ниска от цената на фотополимерна пломба, и за разлика от поставянето на пломба при поставянето на силант не се налага изпиляване от зъба.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33