Зъбната плака е лепкав бактериален биофилм, който се образува върху зъбите. Тя може да е светла и незабележима или тъмна и трудноотделяща се. Изградена е от непочистени останки от храна, населени с микроорганизми, чийто брой се увеличава с времето. При непочистване на плаката с течение на времето в нея протичат процеси на калцификация и тя се превръща в зъбен камък. Зъбният камък е жълтооцветено до кафяво и дори черно отлагане в областта на шийките на зъбите с текстура на повърхността подобна на тебешир и е здраво прикрепено към зъбната повърхност. Може да бъде разположен над венеца и под венеца. Характерно за зъбния камък е, че посоката му на нарастване е в посока на корена на зъба и с течение на времето „избутва“ венците и оголва зъбния корен. Зъбният камък и плаката причиняват възпаления на венците (гингивит) (прочети повече…) и пародонта (пародонтит)(прочети повече…) и са постоянен източник на инфекция в устната кухина. Причините за образуването му са много, но по-често срещаните са: лоша устна хигиена, недобре изработени и надвиснали пломби и корони, ортодонтски аномалии и апарати, медикаменти за общи заболявания променящи ph на слюнката и др. Пациентът може сам да види светло до тъмнокафяво оцветяване в основата на зъбните шийки и да установи грапави повърхности по зъбите. При преглед в стомотологичния кабинет може да се оцвети със специални таблетки или разтвори и да се покаже на пациента. След разговор за вредното значение на зъбния камък и плака е задължително да се отстрани. Почистването може да се извърши в едно или няколко посещения в зависимост от количеството отложен зъбен камък. Има ръчни /малко използвани вече/ и машинни методи /ултразвук/.

Методът за почистване с ултразвук е иновативен безболезнен или слабо болезнен и при желание на пациента може да се постави и упойка. Той се извършва със специален инструмент произвеждащ ултразвукови трептения (ултразвуков скалер). Скалерът има специален накрайник, който трепти с много висока честота. Така при допиране на накрайника върху зъбния камък, той се натрошава на малки парчета и пада под действието на вибрациите.
При почистване с ултразвук се обикалят всички зъбни повърхности с подходящо избран накрайник, точно определена честота на вибрациите и дозирани движения. Освен вибрациите върхът на скалера пръска фина струя вода или антисептичен разтвор, който отмива начупеният зъбен камък и осигурява добро поле на работа. След отстраняване на зъбния камък и плака се извършва полиране на зъбните повърхности (прочети повече…).
Почистването на зъбния камък се прави веднъж годишно, на 6 месеца или по-често в зависимост от натрупването му.
При леки възпаления (гингивит) отстраняването на зъбния камък и назначаването антисептични разтвори за жабурене е достатъчно за оздравяване на пациента.
При по-тежките заболявания на венците ( пародонтит) почистването на зъбен камък трябва да е по-често и да се комбинира с кюретаж (прочети повече…).

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33