След почистване на зъбен камък и плака остава грапава зъбна повърхност. От изключителна важност е да се извърши полиране на тези повърхности, за които е бил закрепен зъбния камък в същото или следващото посещение на стоматологичния кабинет. Това е така, защото грапавата повърхност води до много по-бързо натрупване на плака и образуването на зъбен камък. Полирането води до фино заглаждане на зъбните повърхности и намалява отлагането на зъбен камък.

Полирането може да се извърши по два начина – с подходящи гумички, четчици и абразивни пасти или с помощта на полирна сода и Air-Flow.

При полирането с абразивна паста се използват различни по твърдост, размер и форма гумички и четки, които се поставят в наконечника и с въртеливи движения се полират зъбните повърхности предварително покрити с полирна паста.

 

Полирането на зъбите с Air-Flow е на принципа на песъкоструйката.
Air-Flow е стоматологичен апарат, чрез който с помощта на медицинска сода и вода под налягане се образува струя. Тя се насочва под ъгъл от 45 градуса спрямо зъба и почиства и полира зъбните повърхности. Пациентът получава красива и блестяща усмивка. При добра устна хигиена и редовни профилактични прегледи се осигурява дълготраен ефект и зъбите остават здрави и чисти.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33