Профилактиката на стоматологичните заболявания е част от общата здравна профилактика. Основната цел на оралната профилактика е да се запази здравето на зъбите и пародонта през целия човешки живот. Здравето на зъбите и венците е предпоставка за общото здраве на човек, което осигурява физическото, психическото и социалното му благополучие.

Денталната профилактика е насочена към:
– предпазване от кариес
– предпазване от пародонтални заболявания

Профилактиката на стоматологичните заболявания се разделя на първична, вторична и третична.

Първичната се грижи за предотвратяване на заболяванията, вторичната е насочена към предотвратяване на усложненията на заболяванията, а третичната към възстановяване на нанесените щети от заболяванията и представлява лечение на денталните заболявания.
Първичната профилактика започва от най-ранна детска възраст и продължава през целия живот на човек. Има за цел да информира и предпази пациента от заболяванията на устната кухина и техните усложнения.

Основните аспекти на профилактиката на стоматологичните заболявания

Профилактични прегледи

Редовните профилактични прегледи са начинът за ранно откриване.
Виж повече

 

Почистване на зъбен камък и плака

Зъбната плака е лепкав бактериален биофилм, който се образува.
Виж повече

 

Полиране на зъбите

След почистване на зъбен камък и плака остава грапава зъбна.
Виж повече

 

Силанизиране

Силанизирането на зъбите е иновативен метод разработен за защита.
Виж повече

Хранителна профилактика

Основната функция на зъбите е да осъществяват храненето
Виж повече

 

Флуорна профилактика

Флуорната профилактика бива
два основни вида
Виж повече

 

Как правилно да си мием зъбите

Миенето на зъбите е основната профилактична мярка срещу развитието
Виж повече

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33