Стандартните порцеланови и композитни фасети представляват тънки люспи керамика или композит, които се залепят по външната страна на зъбите с цел подобряване на естетиката. Те са широко познати и за тях има изписано множество информация в интернет. Прочети повече за стандартни фасети ТУК…
Освен стандартните фасети обаче съществуват и още няколко вида фасети, които са слабо познати и се изработват само специализирано. Такива са фасетите без изпиляване, частичните фасети за затваряне на диастема и оклузалните фасети.

1. Фасети без изпиляване
Този тип фасети като начини на изработка и материали не се различават от стандартните порцеланови и композитни фасети. Използват се при пациенти, при които има място (пространство) между зъбите. Такива са пациентите с по-малки зъби и голям размер на челюстта. Те имат диастеми и треми и неестетична усмивка. Другият случай, в който се използват фасети без изпиляване, е при неправилна форма на страничните резци – така наречените копиевидни резци. Наличното пространство между зъбите дава възможност да се изработят фасетите без да се изпилява от зъбите, при условие обаче, че формата им позволява поставянето на фасетите безпрепятствено. В много от случаите това е невъзможно поради наличието на подмоли. Тогава се изработват фасетите с минимално изпиляване. Те се явяват подвид на фасетите без изпиляване, като при тях се изпилява само толкова от зъбната струкура, че да се елиминират подмолните места и да може да се осигури правилно поставяне на фасетите. При този тип фасети не са необходими временни фасети, защото минималното изпиляване няма нищо общо с класическото изпиляване за фасети. То не се прави в дълбочина и не обхваща цялата външна повърхност на зъба, а е само в една негова област, наречена екватор, която е основната пречка за правилното поставяне на фасетата без изпиляване. Така зъбите макар и леко изпилени остават със своята форма и не са болезнени. Времето за изработка на фасети без изпиляване може да бъде както за 1 ден с помощта на CEREC системата, така и около 7 до 10 дни от зъботехническата лаборатория. Цената на този тип фасети е малко по-висока от цената на стандартните фасети поради факта, че обикновено те са изключително тънки и трудни за изработка.

2. Частични фасети за затваряне на диастема
Това са специфичен вид фасети, които за разлика от всички останали видове фасети не покриват цялата външна повърхност на зъба. Затова са и наречени частични фасети. Те се изработват при пациенти с диастема. Това е разстоянието между 2-та горни централни резеца. Специфичното при тези пациенти е, че те не са подходящи за класическите фасети без изпиляване, защото разстоянието между зъбите е само между предните повърхности на 2-та централни зъба, а задните им повърхности могат да са в плътен контакт с латералните резци. Частичните фасети обаче ни дават възможност при такива пациенти отново да сме микроинвазивни и да не отнемаме от зъбната структура. Изработката на частичните фасети изисква изключително майсторство от страна на зъботехника тъй като те изтъняват до безкрайност и завършват в областта на страничните 2/3-ти от външната повърхност на зъба. По този начин се скрива границата между фасетата и естествения зъб. Изработват се само в зъботехническата лаборатория, защото единственият начин да се направят е на ръка, като изработката отнема около 10 дни. Отново не са необходими временни конструкции, защото зъбите не са изпилени. Този тип фасети се използва само за промяна на формата на зъбите без  да се променя техния цвят. Цената на тези фасети е аналогична на цената на фасетите без изпиляване.

3. Оклузални фасети
Това е третият от специалните видове фасети. Те са специфични с това, че се поставят по дъвкателната (горната) повърхност на задните зъби. Основната роля на тези фасети, за разлика от на всички останали, не е естетичната, а е функционалната. Чрез тях се възстановява нормалната форма на зъбите при пациенти с изтриване на дъвкателните зъби вследствие на стискане и скърцане – бруксизъм. По този начин се възстановява захапката на пациентите и този тип фасети намира широко приложение при процедурите по повдигане на захапка (прочети повече…). За изработването на оклузални фасети се прави минимално изпиляване или заглаждане на дъвкателната повърхност на зъбите. То е необходимо, за да се осигури достатъчно равна повърхност и достатъчно отстояние от срещуположните зъби, за да може да се положи около 0.3 – 0.5 мм. литиево-дисиликатна керамика или композит. Тези фасети се изработват в зъботехническата лаборатория за около 7 до 10 дни или на CEREC системата за един ден. Използват се специални високоякостни керамики или композити и цименти, които да удържат на дъвкателните сили. Те са една микроинвазивна алтернатива на стандартните обвивни корони. Цената на този вид фасети е аналогична на цената на стандартните фасети.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33