Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Корони, фасети, инлеи за един ден

Манипулация Стойност
Първичен преглед на нов пациент – консултация (включва: създаване на личен картон на пациента, преглед на състоянието на устната кухина, анализ на рентгенови снимки и изработване на подходящ лечебен план)
* Клиниката разполага със собствен дигитален рентген и секторните снимки на зъби се правят на място.
** При започване на лечение в клиниката цената на прегледа се приспада от цената на лечението.
40 лв.
     Профилактичен преглед 10 лв.

В улеснение на нашите пациенти предлагаме и услугата усмивка на лизинг (възможност за разсрочено плащане).
След създаване на лечебен план и определяне на сумата необходима за завършване на лечението ще ви предложим примерни варианти с най – изгодната за вас месечна вноска.

Манипулация Стойност
Терапевтична стоматология
Лечение на кариес
     Обтурация (пломба) с фотополимер 60 – 80 лв.
     Обтурация (пломба) с химиополимер 40 лв.
     Обтурация (пломба) с гласйономерен цимент 40 лв.
     Поставяне на силант 30 лв./зъб
Лечение на пулпит и периодонтит – кореново лечение
     Лечение на пулпит (включва: поставяне на анестезия, изваждане на нерва, обработка на кореновия канал – разширяване, поставяне на лекарство и постоянно запълване на кореновия канал ) 60 лв./канал
     Лечение на периодонтит /гранулом ( включва: всичко при лечение на пулпит + допълнителна медикаментозна обработка, промивки, и херметизиране на кореновия канал) 80 лв./канал
     Прелекуване на недобре запълнени коренови канали ( включва: премахване на старото каналопълнежно средство и обработка на кореновите канали, поставяне на лекарство  и постоянно запълване ) 80 лв./канал
     Междинна медикаментозна вложка 20 лв.
Възстановяване на силно разрушени зъби
     Изграждане на зъб с химио- /фотополимер 60 – 80 лв.
     Ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт 20 – 30 лв.
     Ажустиране и циментиране на радикуларен щифт метален / фиброщифт 30 – 60 лв.
     Почистване на кариозна маса и временна обтурация 15 лв.
Други
     Отстраняване на радикуларен щифт 20 лв.
     Отстраняване на стара обтурация 15 лв.
     Поставяне на CaOH и ГЙЦ с цел биологично лечение 20 лв.
     Обтуриране на перфорация с МТА 40 – 50 лв.
     Поставяне на флуорен лак 3 – 5 лв./зъб
Манипулация Стойност
Протетична стоматология
Неснемаемо/неподвижно протезиране
     Корона от металокерамика трислойна – безпрагова 200 лв.
     Корона от металокерамика трислойна – прагова 250 лв.
     Прагов порцелан / розова керамика 20 лв.
     Корона бленд керамика 120 – 140 лв.
     Корона бленд пластмаса 90 лв.
     Златна корона / инлей  *( цената на златото е отделно) 200 лв.
     Метална обвивна корона 80 лв.
     Порцеланова корона (чиста керамика – IPS e.max) 400 – 450 лв.
     Циркониева корона (безметална корона) 450 – 500 лв.
     Цирконий-керамична корона (безметална корона) 500 – 550 лв.
     Стъклена опора 500 лв.
     Ендокорона – IPS e.max керамика 400 лв.
     Керамичен инлей, онлей, овърлей – IPS e.max керамика 300 лв.
     Временна корона 30 – 50 лв.
     Сваляне на корона 20 лв.
     Порцеланова фасета 450 – 650 лв.
     Порцеланова фасета без изпиляване на зъбите 600 – 700 лв.
     Залепяне на коронка/мост 15 лв./зъб
     Изработване на мост без изпиляване на зъбите (адхезивен мост) 450 – 650 лв.
Снемаемо/подвижно протезиране
     Плакова (класическа) протеза с метални куки – цяла / частична 200 – 250 лв.
     Микропротеза – 1 зъб – Thermosens 350 лв.
     Еластична ( мека ) протеза – Thermosens 550 – 600 лв.
     Моделно лята протеза – висок клас 700  лв.
     Моделно лята протеза със стави – най-висок клас протези 900 лв.
     Моноредуктор 650 – 750 лв.
     Поправка на протеза 50 – 60 лв.
Моделно ляти щифтови изграждания на дълбоко разрушени корени
     Пинлей от неблагородна сплав 60 – 120 лв.
     Пинлей от полублагородна сплав 100 – 180 лв.
     Пинлей от благородна сплав 120 – 220 лв.
     Порцеланов пинлей 300 лв.
Манипулация Стойност
Хирургична стоматология
     Терминална / проводна анестезия 10 лв.
     Екстракция (изваждане) на млечен зъб 30 лв.
     Екстракция (изваждане) на еднокоренов зъб 30 – 40 лв.
     Екстракция на многокоренов / дълбокофрактуриран зъб 40 – 50 лв.
     Екстракция на мъдрец 80 лв.
     Изваждане чрез операция на ретиниран / полуретиниран мъдрец 150 – 300 лв.
     Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони с поставяне на дрен 30 лв.
     Спиране на локален кръвоизлив чрез шев 20 лв.
     Циркумцизио на полуретиниран зъб 30 лв.
     Кюретаж, промивка, поставяне на антибиотик Alvogyl 20 лв.
     Поставяне на имплант Alpha-Bio 800 – 900 лв.
     Поставяне на имплант Zimmer – USA 1400 лв.
     Надстройка + металокерамична корона върху имплант 400 лв.
Манипулация Стойност
Почистване на зъбен камък и избелване
     Почистване на зъбен камък + полиране – цяла уста 60 – 80 лв.
     Почистване на зъбен камък + полиране – на зъб 5 лв./зъб
     Почистване на зъбна плака с четка и полирна паста 20 лв.
     Полиране на цялото съзъбие с Air Flow 30 лв.
     Шиниране на разклатени зъби с гласфибровлакно и композит 40 – 60 лв./зъб
     Вътрешно избелване на оцветени зъби след кореново лечение (без пломба) 50 – 70 лв.
     Домашно избелване с шини – Opalescence 200 – 250 лв.