Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Гаранционна карта за корони и мостове

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционен срок: 2 (две) години от датата на залепяне на конструкцията.
2. Гаранцията е валидна само при редовни контролни прегледи през интервал от 6 (шест) месеца, отразени в гаранционната карта с подпис и печат.
3. Гаранцията е валидна при стриктно спазване на препоръките на стоматолога относно грижите за конструкцията и поддържането на устна хигиена.
4. Повреди, причинени от естественото износване, неправилно поддържане, или неспазване на предписанията на лекаря не се отстраняват гаранционно.
5. Гаранцията не важи при намеса на друг стоматолог в лечението.
6. Гаранционната поправка, подмяна или презалепяне на конструкция се осъществява само от стоматолога поставил конструкцията.
7. Методът за отстраняване на проблема (поправка, презалепяне или подмяна) се избира от лекуващия стоматолог.
8. Гаранцията не важи при инциденти – „удар по невнимание”, падане, катастрофа, сбиване, захапване на твърди предмети и др.
9. Обхват на гаранцията
9.1 Гаранцията покрива:
• счупвания на короните и мостовете или счупвания на керамичното им покритие
• отлепяне на конструкциите
9.2 Гаранцията не покрива:
• проблеми, възникнали на носещите конструкцията зъби (падане на моста вследствие счупване на носещ/щи зъб/и, развитие на вторичен кариес, болка или възпаление (абсцес)
• отдръпване на венците и оголване на корените на зъбите
• подвижност на моста, вследствие разклащане на носещите зъби
• промяна в цвета на керамиката, вследствие на неправилна устна хигиена
• преоцветяване на венеца при металсъдържащи конструкции

ПРЕПОРЪКИ

Хигиенни препоръки:

1. Всекидневно почиствайте конструкцията с подходяща по твърдост четка и паста, сутрин и вечер.
2. Използвайте подходяща вода за уста.
3. Използвайте конец за почистване на междузъбните контакти при единичните корони.
4. Използвайте имплантологични конци или интердентални четики за почистване на мостовете.
5. Избягвайте употребата на дървени клечки за зъби.
6. Посъветвайте се с лекуващия стоматолог колко често е необходима професионална орална хигиена (почистване на зъбен камък).

Препоръки относно хранене:

1. Повишено внимание при дъвчене на твърди храни (ядки, чипс, пуканки и др.)
2. Избягване на силно лепливи храни (дъвчащи бонбони, бяла халва и др.), поради риск от отлепяне на конструкцията
3. Не се препоръчва откъсване на жилава храна чрез дърпане при конструкции на предните зъби.

Други препоръки:

1. Избягвайте откъсването на шевни конци със зъби.
2. Избягвайте захапването и задържането на игли, карафици, фиби, химикалки и др. с предните зъби.
3. При отлепяне на мост или корона внимателно го съхранете, като го предпазите от падане и удар в твърди повърхности.
4. При възникнал проблем, или съмнение за такъв, потърсете в най-кратък срок лекуващия лекар по дентална медицина.