Височината на захапката и нейното състояние са едни от най-важните условия за запазване на здравето на зъбите на пациента. Много от пациентите имат проблеми със зъбите (разклащане на зъби, падане на пломби и дори счупване на здрави зъби) именно поради изменения във височината и баланса на захапката. Тези изменения обаче настъпват плавно с течение на времето, не предизвикват болки и оплаквания преди да е станало твърде късно, оттам и остават незабелязани и неразбрани от пациентите.

Какво представлява и защо се прави повдигане на захапката.

Основната причина, която довежда до необходимост от повдигане на захапката, е изтриването на зъбите. То може да бъде нормален процес, развиващ се с течение на времето – така наречената физиологична абразия. Тя се среща обикновено при възрастни хора и е в лека до средна степен. Изтриването на зъбите обаче се среща, и то все по често, и при млади хора. При тях степента на изтриване е средна до тежка и по никакъв начин не съответства на възрастта. Това е сериозен проблем, защото се променя захапката, а от там се активира каскада от последователни промени, довеждащи в крайна сметка до загубата на зъбите.
В началото зъбното изтриване започва от оклузалните контакти.
Това са точките по дъвкателната повърхност на зъбите. С течение на времето от точки, те стават плоскости. А както е известно, за да се сдъвква храната е необходима определена сила. При правилна захапка с точковидни оклузални контакти силата, която упражняват зъбите в устата при силно стискане достига до около 300 кг. за цялата уста. Когато вследствие на изтриването точковидните контакти станат плоскостни , силата необходима за да се сдъвче храната нараства.  Оттам се увеличава и силата на стискане между зъбите. Това води до нарастване и заякване на дъвкателните мускули. Всички тези процеси до тук протичат плавно и абсолютно незабелязано, но вече последователността от събития се е задействала и развитието и наподобява на пързаляне по наклонена плоскост. Колкото по-силно започва да стиска пациента, толкова по-бързо започват да се изтриват зъбите и да заякват дъвкателните мускули.
В един момент, това което се случва е, че започва чупене на парчета от зъбите или често падане на пломби. То се дължи от една страна на по-силното от нормалното стискане и от друга на изтъняването на пломбите и емайла на зъбите вследствие изтриването им. Появява се чувствителност от топло и студено. В този момент пациентите разбират, че нещо не е наред и обикновено предприемат лечение на единичния зъб с проблем. Възстановяванията, било то пломби или корони се изработват съобразено с намалената височина на зъбите, което поражда сериозни механични проблеми. Те довеждат до често падане на пломбите и отлепяне на короните, което лека полека може да доведе до загубата на зъба. Достатъчно е да загубим само един зъб в цялата уста (с изключение на мъдреците), за да се наруши баланса на захапката. Комбинацията от намаляване на височината и разбалансирането на захапката водят до още по-голямо засилване по наклонената плоскост. Обикновенно първите загубени зъби са в зоната на кътниците, което при много от пациентите остава без нужното внимание (защото логиката е, че не е проблем да се дъвче без един или два зъба и лечението може да почака), но това от своя страна води до пренасяне на дъвченето към предните зъби. Те обаче не са предвидени за такива натоварвания, каквито понасят кътниците. Комбинацията от повишеното натоварване поради плоските повърхности вследствие на изтриването и пренасянето на дъвченето към предните зъби, които не са предвидени за това, водят до сериозен дисбаланс на захапката. Това довежда до разклащане и чупене на иначе здрави зъби. Наблюдават се и проблеми в естетиката – зъбите са къси и с начупени крайчета, долната челюст се изнася напред и захапката става ръбцова. В този етап пациентите вече са притеснени и търсят помощ поради невъзможността да се хранят или проблеми с външния вид на зъбите. Те обикновено имат желание да бъдат възстановени или само задните дъвкателни зъби или предните, но това на този етап е невъзможно без повдигане на захапката, защото няма място да се изработят протезни и мостови конструкции поради настъпилите сериозни изменения в устната кухина.

При пациентите, които имат проблеми със захапката в различните стадии се действа по различен начин.
В началните стадии, които се манифестират с леко изтриване, но без загуба на зъби, се прилагат шини за бруксизъм (прочети повече…) като метод, с който да спрем изтриването на зъбите и да предотвратим последващите от това проблеми. Тези шини от една страна предпазват зъбите от изтриване, а от друга намаляват мускулното напрежение и от там не се увеличава силата на стискане. Цената на такава шина против стискане на зъби е символична в сравнение с цената на повдигане на захапката.
При среднонапредналите стадии , когато вече пациентите имат реални оплаквания – изтрити и неестетични зъби, падащи пломби, чувствителност и болка при дъвчене, липсващ зъб и др. , но не е нарушен все още балансът на захапката, препоръчваме да се направи повдигане на захапката с композит. Това е минималноинвазивна процедура, която се състои от възстановяване на дъвкателните повърхности на зъбите с материал за пломби. За композитното повдигане на захапката не е необходимо да се изпилява и отнема от зъбната структура, не е болезнено и става в рамките на един или два дни. За да направим такова повдигане, е необходимо да се вземат първоначални отпечатъци от зъбите и захапката на пациента. След това тези отпечатъци се сглабят в зъботехническата лаборатория и се прави така нареченият восъчен проект (wax-up) на повдигането. Той е водачът ни къде и колко е необходимо да се добави към зъбите, за да се получат правилните форми на дъвкателните им повърхности и да се възстановят нормалните оклузални контакти, храненето и естетиката. С помощта на специални прозрачни силиконови матрици, изработени в клиниката, копираме точно модела от зъботехническата лаборатория в устата на пациента. Това ни позвлоява в рамките на 1 ден да успеем да добавим материал и да повдигнем захапката едновременно при всички зъби без сериозни дискомфорти от страна на пациента. Финалната цена на този тип повдигане на захапката варира и се определя единствено след изработването на восъчния проект от лабораторията, но е по-евтин от вариантите за повдигане на захапка при пациентите със сериозни нарушения в нея.
При тежките случаи, които са в стадия на сериозно изтриване, загуба и разклащане на няколко зъба, невъзможност за хранене и липса на място за протезиране, се налага цялостно повдигане на захапката с помощта на комбинации от мостове, корони, протези или импланти. То отново се планира чрез специални диагностични модели в екип от зъболекар и зъботехник. Такива лечения обикновено продължават в рамките на няколко месеца. Те се провеждат на етапи. В първия етап след като се направи планирането се провежда хирургичната работа – изваждат се неперспективните и нелечими зъби и се поставят имплантите, ако такива са предвидени в плана. Този етап обикновено отнема от 1 до 3 седмици. Вторият етап е възстановяването и лечението на зъбите, определени като перспективни да останат. Това е най-дългият етап и зависи от състоянието им – може да бъде от 1 до 6 и повече месеца.
Третият етап е същинското повдигане на захапката, което се осъществява чрез избраните протезни конструкции – мостове, корони, протези, което отнема между 1 и 3 седмици. Провеждането на такова комплексно лечение при пациентите с проблеми в захапката е от ключово значение за максималното удължаване на живота и функцията на естествените им зъби. Оставени нелекувани или частично лекувани не води до подобряване на баланса и височината на захапката и от там следва отново бърза прогресия и загуба на зъбите, въпреки предприетите частични мерки. Следователно, колкото по-навреме се диагностицира и се вземат мерки относно започналото изтриване на зъбите и проблемите със захапката, толкова по-малки ще бъдат уврежданията, а от там и по-леко тяхното лечение и цена.
Цената на този тип лечение може да варира в голяма степен според съставения лечебен план, избраните материали и началното състояние на зъбите на пациента. Само след съставяне на лечебен план, може да бъде изведена и очакваната цена на лечението.
За да се предпазите от проблеми със захапката, посещавайте поне веднъж на 6 месеца стоматолог, а ако вече имате такъв проблем, не се колебайте да го послушате и да проведете комплексно стоматологично лечение, свързано с повдигане на захапката, било то с композит или мостове, корони и протези.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33