Ние в Дентална клиника Ралев сме горди да ви представим възможността за работа със системата CEREC . Подготвили сме кратко видео в което да ви покажем нагледно как в рамките на 4 часа можем да изработим и завършим вашата керамична корона.

 

CEREC представлява иновативна в световен мащаб система за 3D дизайн и изработка на зъбни коронки, фасети, керамични пломби (инлеи), онлеи, овърлеи, и мостове от чиста керамика в едно единствено посещение на стоматологичната клиника.Корони, фасети керамика

Какво представлява CEREC?

Системата CEREC е изградена от 4 основни части:
*3D скенер – специална интраорална камера, чрез която се снема дигитален отпечатък на зъбите;
*Компютър с високоспециализиран софтуер – чрез него се прави 3D дизайн на бъдещата корона/фасета;
*Модул за фрезоване – робот, който изрязва короната/фасетата от блокче чиста керамика (IPS Emax);
*Керамична пещ – в нея се оцветява и глазира готовото възстановяване.

Какви са предимствата на CEREC?

CEREC корони за един ден*Възстановяванията на зъбите (коронки, фасети, инлеи, онлеи, овърлеи, мостове) се изработват само в едно посещение на стоматологичния кабинет, което продължава в рамките на 2 до 3 часа;
*Няма нужда от изработка на временни коронки и свързаните с тях неудобства – отлепвания, счупвания, болка и чувствителност на изпилените зъби;
*Изработените коронки/фасети са от най-съвременните и високоестетични материали – литиево-дисиликатна керамика – IPS Emax, левцитна керамика, и фелдшпатов порцелан;
*Възможност за лечение на кариес чрез изработка на пломби от керамика (така наречените инлеи), превъзхождащи многократно по здравина и естетичност пломбите от фотополимер;
*Изключително прецизна и точна изработка на възстановяванията;
*Възможност за всякакви корекции и индивидуално
оцветяване директно на място от денталния лекар.

Как протича процедурата по изработване на коронки/фасети/инлеи чрез CEREC?

Първата стъпка е провеждане на клиничен преглед.
По време на прегледа се оценява състоянието на зъба/зъбите, които имат нужда от възстановяване. Разглеждат се рентгенови снимки и се оценява кореновото лечение, ако е провеждано такова. Оценява се също състоянието на зъбната корона – наличие на вторичен кариес, фрактури, нужда от изграждане. Ако се открият някакви проблеми по зъба те се отстраняват и се назначава час за изработване на короната/фасетата/инлея.

Втората стъпка е изпиляване на зъба.
Денталният лекар преценява нужния обем, съгласно изискванията за изпиляване, спрямо избраната конструкция – корона, фасета, инлей, мост и др.

3D камера Третата стъпка е вземането на дигитален отпечатък.
Вземането на дигиталния отпечатък става с 3D камерата. Изпиленият зъб/зъби се поръсват със специален контрастен прах, след което се сканират. Сканират се още и срещуположните зъби, и захапката. По този начин ситуацията в устата на пациента се пресъздава във виртуален 3D модел. След сканирането пациентът се освобождава и може да седне в чакалнята, докато минат следващите етапи.

Керамични корони за един денЧетвъртата стъпка е създаването на 3D дизайн на възстановяването.
Сканираните горна и долна зъбна редица, и захапката се сглобяват в 3D модел, който представлява компютърен образ на ситуацията в устата на пациента.
Върху виртуалния 3D модел чрез специалния софтуер се изработва образът на бъдещото възстановяване (корона/фасета/инлей).

CEREC порцеланова корона за един денПетата стъпка е създаване на възстановяването.
След като е готов 3D моделът на бъдещата корона/фасета/инлей се избира материалът, с който ще се работи. Керамиката за работа с CEREC системата е от най-висок клас – фелдшпат керамика, левцитна керамика (Empress) и най-здравата чиста керамика – литиев дисиликат (IPS Emax). Тя е под формата на готови блокчета с определен размер. Така избраното блокче керамика се поставя в модула за фрезоване, след което се стартира програмата по изрязване на короната/фасетата. Изрязването на възстановяването трае около 20 минути.Керамична корона за един ден

Шестата стъпка е пробата на готовото възстановяване.
Пациентът се извиква отново на зъболекарския стол и готовата конструкция се пробва в устата. Оценяват се контактите и се нанасят фини корекции при нужда. Определя се точният цвят и пациентът се настанява отново в чакалнята.

Седмата стъпка е кристализиране, оцветяване и глазиране/полиране на конструкцията.Корона от Емакс
То се осъществява в специална високотемпературна пещ за керамика. Керамиката се кристализира при температури над 800 градуса, за да достигне максималната си здравина. След което се нанасят индивидуалните оцветявания, а след това и глазурата. Така за около 15 минути конструкцията се завършва.

Осмата стъпка е залепяне на готовата конструкция.
Така изработената коронка/фасета/инлей се залепва адхезивно към зъба на пациента със специални високоякостни цименти, които осъществяват изключително здраво и надеждно свързване на възстановяването към зъбната тъкан.

Процедурата по изработка на възстановявания от чиста керамика чрез CEREC системата отнема около 3 – 4 часа престой на пациента в стоматологичния кабинет. Елиминира нуждата от две посещения и 5 до 7 дни изчакване на зъботехническата лаборатория да изпълни поръчката. Не се изработват временни коронки/фасети и се избягват неприятните усещания свързани с тях.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33