Изцяло керамичните корони и мостове са най-високо естетичните неснемаеми протезни конструкции, които се изработват в естетичната стоматология. Те са безметални конструкции и са практически визуално неразличими от естествените зъби и това се дължи на факта, че керамиката, когато не е подплатена от метал, пречупва светлината подобно на естествените зъби. Друго голямо предимство е, че изцяло керамичните корони не предизвикват алергии.

Те могат да бъдат два основни вида – първият вид е на базата на циркониев оксид (така наречените „циркониеви корони“ които представляват циркониева основа, върху която е нанесена естетична керамика) те се използват за задни зъби и при големи мостове. Вторият вид е IPS Emax керамиката, която е същинската чиста керамика и е материалът с най-близки качества като на естествените зъби. Короните и мостовете от чиста керамика могат да се изработват както на живи, така и на умъртвени зъби. Те имат много голяма здравина (360 – 400 MPa за IPS Emax сравнено с металокерамиката около 70 MPa) и могат да се прилагат и при дъвкателни зъби. Както и металокерамиката, този тип корони не задържат плака и зъбен камък. Керамичните корони са изключително комфортни, пациентът не усеща никаква разлика от естествените зъби. Друго основно предимство на изцяло керамичните корони е, че те не преоцветяват венеца, както това се случва при някои металокерамични корони.
Най-голямото предимство на керамичните корони (IPS Emax) всъщност е възможността короната да се циментира към зъбното пънче адхезивно. Адхезивното циментиране е процедура, при която повърхността на зъбното пънче и вътрешността на короната се обработват със специални химически агенти подготвящи повърхностите за частично химично свързване с цимента, използван за залепяне. Това води до изключителна здравина на конструкциите и почти сведена до нула възможност за отлепяне и падане на короната.

Изработването на корони и мостове от чиста керамика може да стане по два начина.

Единият от тях е стандартният начин за изработване на корони в зъботехническата лаборатория (прочети повече…), но вместо метално, изработеното кепе е циркониево.

Вторият вариант за изработка на изцяло керамични корони е чрез CAD/CAM технологията.
Тя е изключителна нова технология, при която короната се изработва от специално блокче IPS Emax керамика, което се изпилява от специален робот до необходимата форма. При CAD/CAM технологията след като се изпили зъба отпечатъкът се взима не със силикон, а със специална 3D камера, която го превръща в 3D компютърен модел на зъбното пънче. След което, с помощта на специален софтуер, се моделира короната и от избраното керамично блокче се фрезова, от робота. Така фрезована короната е изключително точна. Прави се единствено финална проба в устата на пациента на етап неполирана керамика, след което конструкцията се оцветява и полира.

Друга особеност на короните от чиста керамика е, че те се залепят със специални високоякостни цименти, които също имат различни цветове и са двойновтвърдяващи се (самовтвърдяващи и втвърдяващи под действието на светлина от фотолампата). Единственият недостатък на този тип корони е малко по-високата цена, която се дължи на скъпите и качествени материали и трудната и прецизна изработка. В обобщение може да се каже че IPS Emax е най-естетичния и най-подходящият материал за изработка на корони и мостове в съвременната стоматология.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33