След като е поставен щифтът в кореновия канал, над венеца на зъба се намира единствено ретенционната му част. Около така поставеният щифт се изгражда зъбно пънче, което служи за поставяне на корона. То се изгражда от различни материали – амалгама (най-здрави зъбни пънчета), фотополимер, гласйономерен цимент. Материалът се нанася с помощта на специални инструменти послойно или на една доза, като в зависимост от вида му (фотополимеризиращ или самовтвърдяващ се) може да се използват различни видове пръстеновидни матрици (прозрачни или непрозрачни).
След като е изградено зъбното пънче, то се изпилява в правилната форма и се пристъпва към изработването на корона. Това е най-евтиният, най-лесният и най-бързият начин за изграждане на зъбно пънче, но има един съществен недостатък.
Този тип изграждане има слабо място и това е връзката между металния щифт и материала избран за надвенечната част на пънчето.

 

Този недостатък се избягва чрез изработване на щифт и зъбно пънче като едно цяло. Това става като кореновият щифт и надвенечното пънче се отливат заедно свързани в зъботехническата лаборатория – така нареченият пинлей.

Начина на изработване на пинлей е следният. Първо се пробива канал за щифт в корена на зъба. След което се взема подходящ отпечатък с пластмасов прототип на щифта поставен в кореновия канал. Отпечатъкът се пренася в зъботехническата лаборатория и там зъботехника отлива гипсов модел, на който е пресъздадена ситуацията в устата. На така отлетия гипсов модел зъботехникът моделира от восък щифта и зъбното пънче и след това ги отлива от метал. След което отлятата конструкция, наречена пинлей, се връща в кабинета, където с подходящ цимент се залепя в кореновия канал на зъба. Така изработеният пинлей е готов за вземане на отпечатък за корона, в редки случаи се налага финото му изпиляване.
Предимство на този метод е доброто задържане и максималното възстановяване функцията на зъба. Трябва да се работи много точно и прецизно от страна на стоматолога и зъботехника.
Недостатък е по-високата цена на пинлея и по-дългото време за изработка (необходими са две посещения на стоматологичния кабинет).
След изработването на зъбното пънче се преминава към изработването на корона (прочети повече…).

ЗАПАЗИ ЧАС

 

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33