Изваждането на ретиниран мъдрец в Дентална клиника Ралев може да бъде както планова така и спешна операция. Преди да се пристъпи към нея е необходима задължителна консултация на място в клиниката. Пациентът трябва да има панорамна рентгенова снимка на която се разглеждат положението и сложността на мъдреца, определя се приблизителната цена спрямо очакваната трудност на операцията и се насрочва дата.

Повече подробности за процедурата по оперативно изваждане на ретиниран мъдрец

Операцията по изваждане на ретиниран зъб се различава от стандартното изваждане на зъб. Най-често се налага оперативното изваждане на долните мъдреци, но същността на операцията е еднаква и за всички останали ретинирани зъби. Наличието и разположението в костта на тези зъби се определя по рентгеновата снимка. На нея се определя позицията на мъдреца и това от къде ще е най-атравматично да се достигне до него, определя се също и положението на нерва, инервиращ долната челюст. Определянето на позицията на нерва е важна, защото при неговото нараняване или прекъсване по време на операцията може да се получи временно или дори постоянно изтръпване на част от долната челюст и езика. След като е планирана операцията се пристъпва към изпълнението и. Такива операции се извършват задължително в екип от хирург и асистент стоматолог или обучена медицинска сестра.

Първият етап е поставянето на упойката. Тя се поставя на специфично място и в достатъчно количество, за да бъде ефективна до края на операцията. Характерна особеност на зъбните упойки е, че те премахват единствено и само чувството за болка. Чувствителността за допир, натиск, вибрации, дърпане, опъване, разтягане остават.

Втори етап – Представлява разрязване на венеца над ретинирания зъб и откриването на костта (отпрепариране на лигавично ламбо)

Трети етап – Костта над зъба се изпилява много внимателно със специални костни фрези докато се открие короната на зъба. След като е открит зъбът се преминава към изваждането му.

Четвърти етап – Зъбът започва да се разклаща с помощта на лост, след което се изважда. При невъзможност за изваждане само с лост се разрязва зъба на части като се отделя короната от корените и те се изваждат един по един.

Пети етап – След като е изваден зъба се почиства костната рана, заглаждат се ръбовете и, и венецът се зашива отгоре. При дълбоки рани и отстраняване на много кост може преди зашиване в раната да се постави костозаместител.

След операцията по преценка на стоматолога се изписва антибиотик и болкоуспокояващи, които се пият при нужда. Препоръчва се първият ден да се правят студени компреси, за да се намали отока, а от втория ден нататък топли, и по възможност първите дни да се избягва тежка физическа активност.
На 7-10 ден се прави контролен преглед и ако заздравяването върви добре се махат конците.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33