Пародонталният кюретаж е метод, който се прилага при всички стадии на пародонтита. Той представлява отстраняване на венеца прораснал на мястото на стопената алвеоларна кост (почистване на пародонталния джоб). Той се извършва с помощта на специални инструменти, наречени кюрети. Цялата манипулация се извършва под анестезия (упойка) и е напълно безболезнена. Има два вида кюретаж – закрит и открит кюретаж.

При закрития кюретаж кюретата се въвежда между корена на зъба и венеца и чрез тактилен усет, насляпо се отстраняват зъбния камък и венеца в дъното на пародонталния джоб. Този метод се използва само при плитки джобове, защото е трудоемък и резултатите при дълбоки джобове са несигурни.

 

Откритият кюретаж е по-сложен, но и с по-сигурен ефект. Той започва с отваряне на лигавично ламбо (венецът се отделя от корена на зъба и от костта) и се открива дъното на пародонталния джоб. Под пряка видимост зъбният камък и гранулациите (венеца) останали по дъното на джоба се премахват с помощта на кюрета и се открива костта. Тя има остри ръбове и вдлъбнатини, получени вследствие на стопяването от възпалителния процес. Чрез специална фреза тези ръбове се заглаждат като се изпилява повърхностният слой от костта до получаване на здрава и гладка основа. При по-плитки джобове без разклащане на зъбите процедурата приключва до тук и ламбото се зашива върху почистената кост. При дълбоки джобове се налага и добавяне на костозаместител (прочети повече…), за да се възстанови нивото на загубената кост. След зашиването може да се постави временна пародонтална превръзка, която подпомага зарастването и предпазва оперативното място. След оздравяване се наблюдава леко оголване на корените на зъбите, но венците не са възпалени и развитието на пародонтита е спряно.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33