Реминерализация

Прилага се при лечение на начален кариес на детските зъби и за заздравняване на откритите повърхности на емайла при начален стадий на зъбно изтриване или малки фрактури на емайловите ръбове.

Реминерализацията е метод за лечение на повърхностните кариеси във фаза на тебеширенобяло петно без нарушаване на структурата на емайла. Този вид кариеси се срещат много рядко при възрастни, което се дължи на напълно минерализирания повърхностен слой на емайла. При децата обаче поради ненапълно завършената минерализация те са често срещани.

Със стрелките са посочени начални бели кариесни петна подходящи за реминерализация

Тебеширенобялото петно е много благоприятен момент за лечение на началния кариес. Процедурата е неинвазивна (не причинява никаква болка на детето), анатомичната и функционална цялост на зъбния емайл се възстановяват напълно и не се налага изпиляване от зъба и поставяне на пломба. Реминерализацията се осъществява чрез лакове или гелове, съдържащи флуор и минерални съставки, които се намазват или втриват в повърхността, засегната от кариес, фрактура или изтриване. Те са приятни на вкус и мирис за детето. Някои реминерализиращи средства се нанасят еднократно в стоматологчния кабинет и имат трайност няколко месеца, след което трябва да се нанесат наново – такива са флуорните лакове.

Други реминеразлизащи средства са под формата на специална паста (Tooth Mouse), която се втрива в зъбите за определен период от време. Тя съдържа Казеин-Фосфопептид – Аморфен Калциев Фосфат и възстановява минералния баланс в повърхностния слой на емайла.

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33