Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Обтурация от химиополимер

Химиополимерна пломба

Това са пломби с цвят на зъба, изработени от материал по-нисък клас от фотополимерните.Те са естетични,но след време променят цвета си и потъмняват.Изтриват се по-бързо от другите пломби и това налага по-честа подмяна особено при дъвкателни зъби.Втвърдяването на химиополимерните пломби протича за определено време в рамките на 2 – 3 минути, което прави невъзможно перфектното моделиране на зъбният релеф и в много от случаите готовата обтурация е с равна повърхност неотговаряща на анатомичната.

Неправилно моделирана пломба от химиополимеризиращ композит

Друг съществен недостатък е недостатъчно добрата полируемост – поради големият размер на частиците на материала при полирането му неможе да се постигне естественият блясък на зъбите.При полимеризацията на този вид материали остават известно количество свободни неполимеризирали мономери, които оказват неблагоприятно действие върху нерва на зъбът.Основно и единствено предимство на химиополимерните пломби е тяхната по-ниска цена.

Добре направена химиополимерна пломба/Стари и преоцветени пломби от химиополимер