Пломби от амалгама

Живачната амалгама е най-старият материал използван за затваряне на зъбни дефекти. Може да се каже ,че притежава положителни качества – има най-голяма здравина, но и много отрицателни качества. Макар че се работи с нови съвременни амалгами,то недостатъците няма как да се избегнат. Цветът на този вид пломба (сив, метален) винаги контрастира с цвета на зъба. Пломбите от амалгама са топлопроводими и това може да доведе до дразнене и болка в зъба при хранене с горещи или студени храни. Както е известно, металите при промяна на температурата се свиват или разширяват, това е характерно и за амалгамата и може да доведе до фрактура на части от зъбните стени. Друг недостатък на амалгамата е, че тя е податлива на корозия и с времето повърхността и става черна и грапава, което налага повторното и полиране. При наличие на други метални възстановявания на зъбите ( пример – златни корони ) обтурация от амалгама може да е причина за възникване на електрогалванизъм. При сваляне на стари амалгами остава тъмно оцветяване на прилежащите зъбни тъкани. Това налага по-дълбоко изпиляване с цел почистване, което води до отнемане на зъбни тъкани. Освен твърдите зъбни тъкани амалгамата може да преоцвети и венеца и лигавицата в съседство на лекуваният зъб – така наречената амалгамена татуировка. Положителните и черти са голямата и здравина, лесната техника на работа и по-малката и чувствителност към влага при поставянето и. Амалгамата все още намира приложение за изграждане на зъбни пънчета от дълбоко счупени зъби, които впоследствие се покриват с корони. По преценка на лекаря и желание на пациента амалгамата все още може да се използва за пломби.

Добре изработена амалгамена пломба/Недобре изработена амалгамена пломба

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33