Лабораторно изработени обтурации

Лабораторно изработените обтурации са наречени инлеи (онлеи,овърлеи).

Наричат се така, защото се изработват от зъботехника в лабораторията му по точно снет отпечатък от стоматолога. Те са най-добрите и трайни обтурации, защото напълно възстановяват големината, формата, цвета и естественият релеф на зъба. Инлеите са препоръчителни при зъби, при които кариесът е разрушил голяма част от здравите зъбни тъкани. При такива зъби обикновенната композитна или амалгамена пломба не би могла да осигури достатъчна здравина на зъбът и това налага по нататъшното му обличане с корона. Чрез поставяне на инлей/онлей/овърлей може да се избегне поставянето на корона на зъба. В зависимост от материала, от който е изработен инлеят, те биват – композитни, керамични, метални, златно-керамични инлеи.

Керамични инлей / Златен инлей

Композитните инлеи са най-евтините, но имат недостатъчна здравина и се изтриват и променят цвета си с времето. Металните инлеи са с най-голяма здравина, но техен основен недостатък е това, че цветът им значително се различава от естествения цвят на зъбите. Керамичните инлеи са най-доброто решение, те са достатъчно здрави, не се изтриват и напълно наподобяват цвета на зъбите.
Основни недостатъци на инлеите са по-трудната им изработка и по-високата им цена. Изработването на инлей се осъществява чрез 2 посещения на стоматологичния кабинет.

При първото се отстранява старата пломба или се почиства кариесът до здрава зъбна тъкан, определя се цветът на зъба, решава се от какъв материал да бъде изработена обтурацията и се взема силиконов отпечатък от подготвения зъб. Отпечатъкът се изпраща в зъботехническата лаборатория, а на зъба се поставя временнна пломба.
В лабораторията зъботехникът отлива от силиконовия отпечатък точно копие на подготвения зъб и започва изработката на инлея. Когато инлеят е готов, пациентът се извиква за второто посещение в кабинета.
При второто посещение се премахва временната пломба и се пробва дали инлеят съвпада перфектно в зъба, ако има нужда се правят леки корекции и изпилявания, след което с помощта на специални цименти с висока якост лабораторно изработената обтурация се залепва в зъба.

Композитен инлей на гипсов модел / Керамични инлей и онлей

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33