Биологично лечение

При лечение на дълбок кариес в повечето случаи остава много тънка дентинова стена ( по-тънка от 0.5 мм), която разделя нерва от размекнатата тъкан на кариеса. Тази така останала стена е изключително уязвима и при почистването на кариеса много често се отстранява и се открива нерва на зъба. В миналото в такъв случай се е прилагало изваждане на нерва и запълване на кореновият канал (умъртвяване на зъба). Предвид последствията, до които води умъртвяването на зъба, е разработена методиката на биологичното лечение. Тя се прилага при зъби с дълбок кариес, при които дентиновата стена е много тънка и при такива зъби, при които е открит нервът. Задължително условие, за да се приложи и да е успешен методът на биологично лечение, е да няма спонтанна и нощна болка в зъба. Наличието на спонтанна болка показва, че нервът е инфектиран с бактерии от слюнката и започва развитието на пулпит, което прави методиката на биологично лечение несигурна и с непредсказуем резултат.
За биологично лечение се използват специални препарати на базата на съединението калциев хидроксид – Cа(OH)2.

То притежава уникалната способност да кара клетките на зъбната пулпа да произвеждат и отлагат слой от специален дентин. При зъбите със запазена тънка дентинова стена се поставя малко количество Ca(OH)2 препарат в най- тънката част на дентина, след което се поставя подложка и пломба. Така поставеният препарат с времето стимулира образуването на защитен дентин и тънката дентинова стена става по-дебела и вече ефикасно защитава нерва на зъба.

Непочистен дълбок кариес/Почистен кариес с голяма комуникация / Микрокомуникация

При зъбите, при които е открит нервът (микрокомуникация), се преценява големината на разкритието и състоянието на нерва и ако е възможно се поставя Ca(OH)2 препарат директно върху микрокомуникацията. След което зъбът се възстановява с пломба от Гласйономерен цимент и пациентът се поставя под наблюдение. Периодично през определен от лекаря по дентална медицина срок се правят контролни рентгенови снимки, на които се следи дали се образува защитен дентин. След образуването на достатъчен слой дентин се премахва най-горният слой на пломбата от гласйономерен цимент и се поставя окончателната пломба от фото или химиополимер. При неповлияването на зъба от биологичното лечение се развива пулпит, което налага зъбният нерв да се извади и да се проведе ендодонтско лечение (прочети повече…).

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33