Същината на проблема гингивална рецесия се корени в липсата на достатъчно мека тъкан (венец), с който да бъде покрита оголената част от зъбния корен. Веднъж отдръпнал се, венецът вече не е достатъчен като обем, за да покрие цялата повърхност на корена, а човешкият организъм не може самостоятелно да го образува. Единственият възможен вариант за лечение е да се добави тъкан от друго място. Съвременното развитие на денталната медицина ни позволява да използваме както собствен венец, така и специален заместител на венец.
Ние в Дентална клиника Ралев прилагаме най-съвременната и микроинвазивна техника за лечение на гингивална рецесия – тунелната техника със заместител на венеца.
Важно! Цената на манипулацията се определя само на място след клиничен и рентгенографски преглед на пациента спрямо сложността, количеството на необходимите материали и индивидуалните особености на оперативната техника, обусловени от конкретния клиничен случай.

Какво представлява тунелната техника

Това е най-комфортният за пациента начин за справяне с проблема гингивална рецесия. Представлява безкръвна микропластична хирурия, при която с помощта на специални микроинструменти венецът около зоната на рецесията се отдръпва леко в рамките на няколко милиметра от повърхността на корените и зъбите, след което под така повдигнатия венец се подпъхва регенеративният материал и се поставят няколко шева, които да го предпазят от разместване. Може да се използва както собствен венец, така и заместител на венец. Ние предпочитаме използването на заместител, защото по този начин дискомфортът на пациента от манипулацията е минимален и времето за извършването и е по-кратко. При тази техника пациентът е напълно работоспособен и поддържа нормалния си ритъм и начин на живот почти веднага след корекцията.
Tunelna tehnika

Другите варианти за лечение на гингивална рецесия са класическите пародонтални операции – те се прилагат когато няма възможност за изпъление на тунелната техника.

Първият вариант е взимане на собствена лигавица от подходящо място в устната кухина на пациента и поставянето и върху откритата коренова повърхност. Обикновено такова място е небцето.

Взимане на трансплантат от небцето / Рана оставаща на донорното място

От там може да се вземе парче лигавица с големина около 1.5 см2. Предимствата на този метод са, че трансплантираната тъкан е от самия пациент и няма никакви реакции на отхвърляне. Цената на операцията също е по – ниска, поради това, че се използва собствена тъкан и не се налага закупуване на изкуствен трансплантат. Недостатък на този вариант е, че за взимането на трансплантата е необходима втора операция, която води до удължаване на времето за работа, а също и оздравителният период е по-дълъг. Освен това мястото, от което е взет трансплантата (небцето) остава като отворена рана и заздравява вторично, което причинява дискомфорт на пациента за няколко дни.

Заздравяване на донорното място / Зашит трансплантат покриващ рецесията

Вторият вариант е използване на естествена биологична матрица, която е подготвена по специален начин (оформяне и изсушаване), за да се редуцира до минимум вероятността от отхвърляне.

Подготвена биологична матрица / Поставена биологична матрица

Така използвания материал (дермална матрица) директно се поставя и зашива върху съответната оголена повърхност, и тя служи като скеле, по което се образува нова тъкан (венец). Предимствата на метода са, че не е необходима втора операция, оздравителният период е по-кратък и по-лесно се понася от пациента, а времето на самата операция е наполовина по-късо. Като недостатък на използването на такава матрица е оскъпяването на процедурата поради високата цена на регенеративните материали. Като незначителен недостатък може да се спомене минималният риск от отхвърляне на присадения материал.

Преди и след успешно лечение на гингивални рецесии

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33