При по-тежките гингивални рецесии, при пародонтит и при пародонтални абсцеси има разклащане на зъбите вследствие на загубата на зъбодържащата кост. Това налага да се извърши костозаместване, чрез което да се възстанови нормалното ниво на костта и да се намали подвижността на зъбите. И тук, както и при присаждането на лигавица, има два варианта за намиране на костен трансплантат.

Първият вариант е използването на собствена кост, която може да бъде взета от различни части на тялото (черепни кости, тазови кости, долна челюст), но поради нуждата от втора операция, дискомфортът на пациента и други фактори този метод почти не се прилага.

Вторият вариант е използването на костозаместители под формата на различни по големина частици (костни стружки/гранули) или блокчета кост.

Костозаместителите под формата на гранули или стружки могат да бъдат както алографтни ( от смляна донорна кост ), така и синтетични (хидроксилапатит). Те се използват при запълването на по-малки костни дефекти. Изборът на точно определена големина и вид на гранулите на костозаместителя се прави от стоматолога въз основа на индивидуалните особености на пациента.
При много голяма загуба на кост се препоръчва използването на костозаместител под формата на готови блокчета. Това е необходимо поради факта, че блокчетата кост са по-стабилни по време на оздравителния процес и по-трудно се подават на физиологична резорбция (по време на оздравяването организмът разгражда излишната кост). Друго голямо предимство на костните блокчета е, че те могат да бъдат моделирани точно по формата на костния дефект и изцяло да възстановят първоначалния вид и големина на алвеоларната кост. Недостатък на този вид костозаместител е високата цена на костното блокче.

Костозаместването е също микрохирургична пародонтална операция. Предварително се поставя упойка и цялата манипулация е безболезнена. Тя протича през четири етапа.

Първият етап представлява отваряне на лигавично ламбо (венецът се отделя от костта) и се открива мястото, на която липсва костта. Това място внимателно се почиства и оформя в подходяща форма – открит кюретаж (прочети повече…). След като е подготвен костният дефект през втория етап в него се поставя необходимото количество костозаместител.

След като е поставен костозаместителят се пристъпва към третия етап – поставянето на регенеративна мембрана. Тя представлява синтетична тефлонова или естествена резорбируема изсушена перикардна мембрана. Тя е много важна тъй като осигурява водена костна регенерация (прочети повече за ГБР). Както е известно, лигавицата (венецът) зараства за около 7 до 10 дни, а на костта са и необходими от 3 до 6 месеца за пълно възстановяване. Мембраната се поставя и зашива между венеца и костта и така предпазва костозаместителния материал до превръщането му в здрава кост. През четвъртия етап венецът се зашива, като задължително трябва да покрие целия костозаместителен материал, ако наличния венец не е достатъчен, се прилага присаждане на лигавица (прочети повече…).

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33