Лечението на невъзпалителните гингивални рецесии се осъществява на два основни етапа. Първият етап е премахване на причината за възникване на рецесията, а втория етап представлява микрохирургична пластична операция, чрез която се възстановяват нивото на костта и венеца до необходимoто.

При рецесии в резултат на неправилно миене на зъбите(най-често при използване на хоризонтални вместо вертикални движения) през първия етап на лечението трябва да се коригира техниката на четкане на зъбите.
При рецесии в резултат на неправилно протетично лечение със снемаеми частични протези трябва в първият етап на лечението да се коригира причинният фактор – неправилно изработени куки или неточности в пластмасовата част на протезата.
При рецесии в резултат на недобре изработени мостове и коронки в първият етап на лечение се отстраняват проблемните конструкции и се поставят временни изработени от пласмаса, които след приключване на втория (оперативния) етап се заменят с нови правилно изработени постоянни конструкции.
При гингивални рецесии в резултат на стискане и скърцане със зъби (прочети повече… за стискане и скърцане със зъби) след коригиране на парафункциите може да се пристъпи към пластичното закриване на оголеният корен.
Вторият етап е микрохирургичната пародонтална операция, която може да бъде само присаждане на лигавица или присаждане на лигавица комбинирано с костозаместване, кой от двата метода ще се избере зависи от големината на рецесията и преценката на стоматолога.

Присаждане на венец
В много от случайте на гингивална рецесия няма достатъчно мека тъкан… (прочети повече…)

Костозаместване
При по-тежките гингивални рецесии, има разклащане на зъбите… (прочети повече…)

При гингивалните рецесии причинени от високо заловени мускулни връзки и френулуми първият етап е коригиране на анатомичния дефект чрез пластична пародонтална операция наречена френулотомия.

Френулотомия
Френулумът представлява малка лигавична гънка, която свързва вътрешната… (прочети повече…)

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33