МоноредукторМоноредуктора представлява частична ставна микропротеза възстановяваща до 3 липсващи зъба. Прилага се в случаите когато има дистално неограничен дефект (липсват задни зъби) и изработването на зъбен мост е невъзможно. Моноредукторите се изработват при пациенти при които загубата на задните зъби е само в едната страна на челюстта.
При такива клинични случай изработването на стандартни протези е проблем поради недоброто им задържане от куките. Това налага удължаване на протезата и поставяне на допълнителна кука чак в края на срещуположната зъбна редица. Което от своя страна прави протезата обемна некомфортна и заемаща цялата уста на пациента. Най-доброто решение при такива пациенти е поставянето на импланти (прочети повече…), но не всички пациенти избират този метод поради високата цена и нуждата от хирургични операции. Моноредуктора е една добра алтернатива както на стандартните протези така и на имплантите и стъклените опори.

Какво представлява и как се изработва моноредуктора.

Моноредуктора е конструкция от 2 части – микропротеза без стърчащи от нея куки, и най – малко две или три блок корони. Моноредуктор-става

Моноредуктор-става-1

Двете части се свързват помежду си чрез специален елемент тип става, който е прикрепен на задната повърхност на блок короните и влиза в специално легло във вътрешността (под първият зъб) на микропротезата при закопчано състояние.
Тази става стабилизира на място конструкцията и не и позволява да се движи свободно в устата. Така поставен моноредуктора е неподвижен и единствената посока в която се движи е нагоре за да се извади и почисти.
След почистване се „щраква“ отново на мястото си и остава неподвижен като мост по време на дъвчене. Това се осигурява чрез специално уплътнение, което се поставя между двата елемеМоноредуктор-готовнта на ставата и осигурява плътното им прилягане. По този начин се постига перфектна естетика, удобство близко до това на мостовете и комфорт при хранене.
За изработване на моноредуктор е необходимо добро заздравяване на раните след вадене на зъб/зъби, а също така и носещите зъби да са без заболявания на венците.

Изработването на моноредкутора минава през 3 етапа:

Първи етап – изпиляване на носещите зъби и взимане на отпечатък.
Втори етап – изработване на блок короните със ставата и восъчен прототип на микропротезата в зъботехническата лаборатория. Те се поставят в устата на пациента и се прави проба на конструкцията за да се види дали всичко е наред.
Трети етап – ако при пробата на прототипа на моноредуктора всичко е наред в лабораторията се изработва окончателната конструкция, след което блок короните се залепят, а моноредуктора се „закопчава“ за ставата.

Предимствата на моноредуктора са: липса на хирургични интервенции, няма шанс от отхвърляне от организма, изработката му отнема не повече от 2 седмици, цената му е по-достъпна от цената на имплантологичното лечение, поставен в устата е неподвижен, не се различава от естествените зъби и няма никакви видими куки и задръжни елементи, усещането при хранене е близко до усещането при хранене с мост.
Предимството на моноредуктора спрямо стъклената опора (прочети повече…), която е негова алтернатива, е по-малкото натоварване на носещите зъби за сметка на по – голямо предаване на дъвкателното налягане чрез лигавицата (венеца) което допринася за дългосрочността на констукцията.

Единственият недостатък на моноредуктора е това че е снемаем и трябва да се сваля веднъж дневно за почистване.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33