Това са най-често изработваните цели или частични протези, защото са приложими при голям процент от зъбните деформации, евтини са и осигуряват възстановяване на правилното хранене и естетиката. След предварителната подготовка и планиране на вида на конструкцията се пристъпва към нейната изработка. Необходими са 4 или 5 посещения на стоматологичния кабинет.

 

 

Първо посещение – Взема се предварителен отпечатък от горна и долна челюст като се използват стандартни метални или пластмасови лъжици и специален отпечатъчен материал наречен алгинат. Така взетите предварителни отпечатъци се изпращат в зъботехническата лаборатория и там от тях се отливат гипсови модели, които пресъздават ситуацията в устата. След това върху тези модели се планира окончателно протезата и се изработват индивидуални лъжици за отпечатък.

Второ посещение – С индивидуалните лъжици и специален силикон или восък се взема втори отпечатък. Този отпечатък е много прецизен и върху него се изработва протезата. Затова при вземането на втория отпечатък се прилагат редица тестове, които имат за цел перфектно да оформят ръбовете на протезата. Такива тестове са преглъщане, казване на буквата А, и извършването на точно определени движения с устните, които се правят спрямо инструкциите на стоматолога. След като е взет втория (окончателен отпечатък) в зъботехническата лаборатория от него се отлива гипсовия модел, върху който се изработва прототип на протезата (шаблон с восъчни валове).

Трето посещение – Изработените шаблони с восъчни валове се поставят в устата и чрез тях се определя височината на захапката и съотношението между горните и долните зъби (оклузията). При частичните протези този етап в някой случай е предварително определен от наличните зъби, влизащи в контакт. При целите протези това е много важен и отговорен етап и затова трябва да се спазват всички принципи за определяне на централна оклузия и височина на захапката.
В това посещение се определят и формата, големината и цвета на изкуствените зъби. Когато има налични зъби се взимат впредвид техните особености. При пълна липса на зъби се отчитат индивидуалните особености на пациента (цвят на кожата, форма и големина на лицето) и неговите желания. При частичните протези в този етап става уточняването на средствата за задържане на протезата ( куки, стави, телескоп коронки и др.), които са били избрани при планирането на протезата. След като се уточнят всички подробности шаблоните се връщат в зъботехническата лаборатория, където зъботехника нарежда зъбите.

Четвърто посещение – Шаблонът с наредените зъби вече представлява точен модел на протезата, с който се прави проба с наредени зъби. Шаблоните се поставят в устата и пациента може да види как ще изглеждат бъдещите му протези. Правят се проверка на оклузията ( захапката ), естетиката и фонетиката и при необходимост се правят корекции. Фонетичната проба се прави при пациенти с цели протези с цел да се осигури правилно и ясно изговаряне на думите и звуците. След това шаблоните с наредени зъби се връщат на зъботехника, който изработва протезата от розова пластмаса и я полира.

Пето посещение – В това посещение готовата протеза се поставя в устата на пациента. Преглеждат се ръбовете и при видима необходимост се нанасят корекции. Преглеждат се също и зъбните контакти и зъбите се изпиляват леко до получаване на равномерни контактни повърхности в ляво и дясно. Поставянето на протеза особено когато е за пръв път е важен момент, защото конструкцията е нова, обемна и пациента трябва да премине през различно дълъг период на адаптиране. Стоматологът дава указания как да се поставя и сваля протезата, как да се измива и съхранява, обяснява се начина на хранене с протези ( двустранно дъвчене) и се предупреждава пациента, че е възможно след първите едно две хранения да се получи нараняване на лигавицата.

На следващият ден е желателно да се направи контролен преглед, за да се установи адаптацията към протезата и ако има ранички да се изпилят и коригират причинните места по протезната плака. Свикването с първият чифт зъбни протези е индивидуално и е в рамките на 15 дни до 1 месец. При добра и качествена изработка на цели или частични протези и упоритост и грижа от страна на пациента, те могат да осигурят пълноценно хранене, говор и естетика за дълъг период от време.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33