Стремежът към избелване на оцветените зъби е съществувал още в миналото. Тогава са използвали различни вещества ( сода за хляб, лимон, сол, …), които имали по скоро почистващо и увреждащо зъбния емайл действие, отколкото реално избелващо. Към момента съществува широка гама съвременни средства за избелване (от обикновенни пасти за зъби с избелващо действие до професионални избелващи системи), които са добре прецизирани в количествено и качествено отношение на избелващият агент в състава им. Приложени правилно осигуряват добър и дълготраен ефект на избелване.
Избелването е козметична (естетична) процедура, която премахва оцветяванията и прави зъбите блестящи и бели.

То представлява химичен процес, основаващ се на взаимодействие между пероксидните йони (съдържащи се в избелващият агент) и оцветяванията, които са проникнали в зъбната тъкан.
Избелването може да бъде извършено в стоматологичния кабинет (офис избелване) или в домашни условия със специални шини изготвени по индивидуален отпечатък от зъбите взет от стоматолога.
Преди да се започне избелване на зъбите е необходим задължителен преглед за оценка на състоянието на зъбите и венците, оценка на хранителните навици (всекидневна употреба на кафе или червено вино) и поддържането на стриктна устна хигиена. Въз основа на тази оценка се избира подходящата за пациента избелваща система.
За да се пристъпи към избелване е необходимо всички зъби в устата да бъдат идеално почистени от зъбен камък и плака, както и да няма възпаление на венците. Ако не се спази това условие ефекта от избелването ще бъде минимален. Върху крайния резултат от избелването влият много фактори – степен на оцветяване на зъбите, индивидуални особености в цвета на емайла, процента на използваният избелващ продукт, времето за прилагане на избелващите вещества, използване на светлина за ускоряване на процеса и др. Степента на постигнатото избелване се определя по цветова скала и в зависимост от вида на използваната скала резултата може да е от 2 до 5 степени.
Избелването на зъбите бива два основни вида – вътрешно и външно

Вътрешно избелване
Това е метод за избелване на зъби, на които е изваден нерва.

Външно избелване
При външното избелване за разлика от вътрешното се въздеиства.

 

ЗАПАЗИ ЧАС

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33