Лечението на стоматологичните заболявания е разделено на 6 основни групи

1. Терапевтична стоматология

Обхваща методите за лечение на зъбния кариес и неговите усложнения

2. Протезиране

Обхваща методите за възстановяване на загубени или увредени зъби вследствие на усложнения на кариеса и пародонталните заболявания

3. Пародонтология

Обхваща методите за лечение на пародонталните заболявания (заболяванията на венците)

4. Хирургия

Обхваща методите за изваждане на зъби, както и операциите в устната кухина

5. Детска стоматология

Обхваща методите за стоматологично лечение на деца

6. Естетична стоматология и ортодонтия

Обхваща методите за подобряване на естетичният вид на зъбите.

Лечението на заболяванията на зъбите е трудно и продължително. За да е успешно е необходима висока квалификация и ангажираност от страна на стоматолога и разбиране на проблема и пълно съдействие (комплайънс) от страна на пациента. Най-добри резултати от лечението се постигат при пациенти, които стриктно спазват препоръките на стоматолога и му се доверяват. Стоматологът е изправен пред предизвикателството да избере и осъществи най-подходящия за пациента лечебен план както от функционална така и от естетична и дори финансова гледна точка.

Обслужваме пациенти със сключен договор за допълнително здравно осигуряване към всички доброволни здравноосигурителни фондове

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33