Както стана ясно в раздела за остеоинтеграция, на имплантите са им необходими между 4 и 6 месеца престой в костта без функционално натоварване, за да може костта да се свърже с тях и да станат годни за протезиране.
В идеалния случай имплантите в долната челюст могат да се натоварят на 4-ти месец, а тези в горната на 6-ти.
В случай че при имплантирането сме поставили имплант на ниво венец или имплант на ниво кост, но вместо стандартното закрито имплантиране сме поставили направо суклусформер (открито имплантиране), то ние имаме директен достъп до импланта и можем веднага да вземем отпечатък за изработката на временна корона.

Когато обаче сме направили закрито имплантиране, следващата процедура преди протезирането е така нареченото разкриване на импланта.
То представлява микрохирургична манипулация, която се състои в отваряне на венеца над поставения имплант. При така отворения венец се оглежда нивото на костта около импланта и се прави визуален контрол на процеса на остеоинтеграция. Това е много благоприятен момент, ако се открие зона, в която имплантът не е остеоинтегрирал, да се добави костозаместител и да се възстанови нивото на костта. След което покривният винт на импланта се премахва и на негово място се поставя сулкусформер (гингивооформител). Той представлява специална гладка надстройка, около която венецът се зашива плътно и се оставя около седмица до 10 дни да оздравее. Когато венецът е достатъчно оздравял, можем да пристъпим към вземане на отпечатък за временна конструкция.

Отпечатъците, по които се изработват корони върху импланти, са изключително сложни за снемане. Необходими са множество допълнителни части, които понякога надвишават цената на самия имплант. Когато дойде време за вземане на отпечатъка от импланта, е необходимо да се премахне сулкусформера и на негово място да се постави така нареченият отпечатъчен трансфер. Той представлява специален титаниев елемент, който се задържа за импланта с дълъг винт. Ролята на отпечатъчния трансфер е да остане в отпечатъка след вземането му и по този начин да фиксира точната позиция на импланта в устата на пациента. Когато се взема отпечатък от повече от един имплант, отделните отпечатъчни трансфери трябва да са свързани помежду си с лигатурна тел и твърда фиксация, за да не позволи никакво отклонение на отпечатъчните компоненти един спрямо друг. Силиконите, които се използват за вземане на такива отпечатъци са специални и трябва да достигат висока здравина след втвърдяването им и едновременно с това да са изключително прецизни. Напоследък сериозно навлиза и компютърното сканиране на имплантите с помощта на CAD/CAM системи и дигиталната изработка на короните. След като сме взели отпечатъка върху импланта на пациента отново се поставя сулкусформера.
Върху отпечатъчния трансфер, който се намира в отпечатъка се поставя така нареченият имплантен аналог. Това представлява лабораторно копие на импланта, което се включва в гипсовия модел на челюстта на пациента и пресъздава точната позиция на импланта в устата. Оттук нататък зъботехникът е готов да започне изработката на временната корона. За да се изработи е необходима временна надстройка (абътмънт). Тя се поставя върху имплантния аналог, който е включен в гипсовият модел. Специфичното е, че при изработка на гипсови модели за имплантологични корони е необходимо да се пресъздаде и венеца
около имплантите.
Това се прави като около самите имплантни аналози се поставя специален розов силикон, имитиращ по цвят и еластичност венеца. По така създадения модел зъботехникът може да изработи перфектната временна корона. След като е готова временната корона се премахва сулкусформера и на негово място се поставя временната надстройка. Тя се затяга до точно определена стойност с помощта на динамометрична тресчотка, след което временната корона се циментира върху надстройката. Времето, което престояват пациентите с временнни корони, е около 2 месеца. Толкова е необходимото време венецът да се възстанови напълно и да се адаптира около короната, като по този начини ние си създаваме най-благоприятния възможен профил на изникване, който да защитава имплантите ни. Процедурата за вземане на отпечатък за постоянната корона е същата както и при временната.

Постоянните имплантологични корони поставени в устата изглеждат по един и същи начин, но могат да бъдат няколко вида в зависимост от използваната постоянна надстройка.

Стандартна права надстройка – използва се при импланти с благоприятна позиция и позволява изработването на корони, които директно се циментират върху нея. Може да бъде както прагова така и безпрагова. При тези надстройки е възможно да се остави дупка в короната и тя да се циментира извън устата, като по този начин се изработва завинтваща се корона върху стандартна надстройка, но това е приложимо само при перфектна протетична позиция на поставения имплант.

Стандартна ангулирана (наклонена) надстройка – използва се при импланти с неблагоприятна позиция в рамките на 15 до 30 градуса. Чрез нея се коригира позицията на импланта и позволява изработката на стандартна циментираща се корона.

Мулти-юнит (двучастова) надстройка – специфичен тип надстройка, състояща се от две отделни надстройки. Едната се завива върху импланта, а другата се вгражда в короната. Специфичното при този тип надстройки е, че позволяват изработването на завинтващи се корони върху имплантите. Тези надстройки са изключително прецизни и позволяват короните лесно да могат да се свалят на регулярни интервали за почистване. Мулти-юнит надстройки се използват също и за промяна на посоката на имплантите при повече от един имплант, когато има разлика в успоредността им. По този начин те са изключително широко използвани при конструкции с 6 или 8 импланта. Те също могат да бъдат ангулирани на 15 и на 30 градуса.

Индивидуални надстройки – използват се, когато позицията на импланта е неблагоприятна или когато нито един от стандартните видове надстройки не е подходящ за случая. Те се изработват от зъботехника или от специални фрез центрове към централата на фирмата производителка на имплантите. Могат да бъдат и циркониеви, когато е необходима висока естетика в областта на предните зъби.

Ti-Base надстройки специални CAD/CAM надстройки, които се използват за изработка на безметални постоянни корони изцяло дигитално на компютър. Чрез тях става възможно постоянната корона да се изработи в рамките на 3 – 4 часа от литиеводисиликатна керамика (IPS Emax) и спестява на пациента близо седмица чакане. Изборът на вида надстройка се прави от лекуващия лекар според конкретния клиничен случай и от там цената на протезирането понякога може да варира.

Изработването на временна корона върху импланта е основен фактор за успеха на имплантологичното лечение. Това се дължи на факта, че с помощта на временната корона се осигурява по-плавно натоварване на импланта и постепенното му включване в дъвченето.
Другата изключително важна особеност на временните корони е, че с тях се моделира венецът – така нареченият профил на изникване. Както знаем от предишните раздели, здравето на венеца е от ключово значение за живота на имплантите. За да бъде здрав венецът, е необходимо той да е плътно прилепнал към имплантологичната корона, но едновременно с това и да може да се почиства навсякъде около импланта с помощта на интердентални четки и орален душ. След поставянето на временна корона пациентът се наблюдава в динамика и се следи как реагира неговият венец на новата му корона. При нужда може лесно да се добавя и отнема материал от нея като по този начин се постигат възможно най-благоприятната за почистване форма на венеца и короната.

Завинтващите се корони върху импланти имат множество предимства пред циментиращите се. Основното им предимство е, че могат да се свалят лесно в стоматологичния кабинет и да се огледа състоянието на венеца и импланта, както и щателно да се почисти навсякъде. При циментиращите се корони това е невъзможно. Ако се разхлаби винта, свързващ импланта и короната, и короната е циментираща се, това ще доведе до загуба на старата корона. При завинтващите се се притяга винта и короната остава да функционира. Друго предимство при завинтващите се корони е, че при тях няма цимент, защото надстройката е вградена в самата конструкция. По този начин се избягва вероятността да има останал цимент във венеца около импланта след циментирането му, а такъв задължително би довел до проблеми с импланта. При завинтващите се корони е възможно и да се протезират множество импланти с различни успоредности, което е проблем при стандартните надстройки. Друго основно предимство е лекотата и бързината, с която се поставят тези корони. Те буквално само се отвинтват от модела и се завинтват в устата, след което се напасват към захапката. Единственият им недостатък е по- високата цена поради факта, че те са двучастови, но предимствата им са значителни пред стандартните надстройки за циментиране.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33