Другият фактор, играещ  роля в имплантологичното лечение, който е не по- малко важен от размерите на  наличната кост, е нейното качество  – плътността и здравината на костта.  Човешката кост в челюстите се класифицира с 4 различни типа плътност.

Тип 1 –  Това е най – твърдата и плътната кост. Може да се сравни с твърдостта на дъбово дърво.  Пациентите с  този тип кост имат най- добра стабилност на имплантите, но това не е най- добрата кост за имплантиране. Това се дължи на факта, че прекалено твърдата и плътна кост не е особено добре кръвоснабдена. Кръвоснабдяването на костта е необходимо, за да може след имплантиране да протече правилно процеса на остеоинтеграция на импланта и около него да се образува нова кост.  При такива пациенти остеоинтеграцията настъпва след около 5 месеца за сравнение с пациентите с 2-ри тип кост.

Тип2  – Този тип кост по твърдост може да се сравни с твърдостта на борова дървесина. Тук има по – добро кръвоснабдяване в комбинация със сравнително твърда кост, което прави условията за имплантиране благоприятни. Имплантите в тази кост имат добра първична стабилност и добро кръвоснабдяване и могат да се натоварят след 4 месеца. Това е предпочитаната твърдост и плътност на костта за имплантиране. При нея резултатите са най – добри и предсказуеми, а процентът на успеваемост е най – висок.

Тип3 – Този тип има твърдост като корк. Той е по – мек от 2 тип, кръвоснабдяването е много добро, но е необходимо да се изчака поне 6 месеца за остеоинтеграция преди да се натоварят имплантите. Това се дължи на по – ниската първична стабилност на имплантите, поставени в този вид кост.
Ако се използват Versah – фрезите или  ако се изчака допълнително време след имплантирането, качеството на костта се подобрява значително и успехът при имплантиране е аналогичен с този при тип 2 кост.

Тип4 – Това е най-меката кост – тя може да се сравни със стириопор.  Тя не е особено благоприятна за имплантиране поради ниската първична стабилност на имплантите. При нея е необходимо  да  се изчака поне 8 месеца за остеоинтеграця.  Препоръчително е да се поставят допълнителни импланти, за да се разпредели равномерно дъвкателното натоварване върху костта.  Постепенното натоварване на имплантите, поставени в такава кост, води до подобряване на здравината й.  Тип 4 кост в миналото представляваше предизвикателство за имплантологичното лечение, но сега с помощта на Versah фрезите такива случаи са лесно решими.

Фрезите са инструментите, с които се пробива костта, за да се постави имплантът. Стандартните фрези, които са част от хирургическите сетове за поставяне на импланти наподобяват бургия за дърво. Те са изключително остри и имат специален дизайн, който осигурява ефективно премахване на костните отпилки, а също така и намаляване на отделената топлина при пробиването на костта.  При високите класове имплантологични системи, каквато е Zimmer, стандартните фрези за поставяне на импланти освен външното имат и специално вътрешно охлаждане. Цялата фреза е куха в сърцевината си, а на върха си има отвор, през който преминава охладен физиологичен развор, който директно охлажда както върха на фрезата, така и костта в дълбочина. Това е изключително важно за успеха на имплантологичното лечение, тъй като прегряването на костта е една от основните причини за отхвърлянето на имплантите. При пациентите с твърда кост този тип фрези са достатъчни за сигурното и предвидимо имплантологично лечение. Не така стои въпроса при пациентите с мека и недостатъчна като количество кост.
Именно при тях са най-полезни революционните Versah Densah – фрези. Те са специален вид фрези, които не режат костта, а я разпъват, сгъстяват и преместват. Това се дължи на техния иновативен дизайн. Специфични са с това , че за разлика от всички останали фрези, се въртят в посока, обратна на часовниковата стрелка. С тях се работи със специални движения, което вместо до прерязване на костта води до нейното уплътняване. Това подобрява драстично качествата на костта и прави възможно и предвидимо имплантирането в участъци, където в миналото е било желателно да се избягват поради рехавата кост и ниската първична стабилност на поставените там импланти.

Versah-фрезите са изключително полезни и при пациенти с тънка кост, тъй като поради способността си да я огъват и изместват можем да си позволим да поставим импланти с благоприятна дебелина като просто разширим тънкия участък, без да загубваме кост както беше преди, когато разполагахме само със стандартни фрези. Другото изключително предимство на Versah е при пациентите, нуждаещи се от синуслифт (поставяне на костозаместител в синусите). При тези пациенти в миналото се влизаше в синуса чрез специални инструменти, наречени остеотоми, които чупят и повдигат долната костна стена на синуса, а в отвореното място се поставяше костозаместител.
С използването на Versah-фрезите, чрез тяхната способност да преместват костта, се избягва чупенето на основата на синуса и се постига повдигането ѝ без да е необходимо да се влиза в синуса и без да се добавя костозаместител.

Друга интересна особеност в човешкото тяло е, че костта на горната и долната челюст се различава по състав и здравина.  Това се дължи на факта, че горната челюст е неподвижно закрепена за черепа и е изградена предимно от мека спонгиозна кост. Долната челюст е подвижно закрепена към черепа и се движи, натоварва и усуква при дъвчене. Поради това тя трябва да издържа на различни натоварвания и съответно е изградена от много повече твърда компактна кост и мъничко мека спонгиоза.  Ето защо имплантологичното лечение в горна и долна челюст се различава. Една от основните разлики е броят на имплантите,  които са необходими да се поставят в челюстта, за да се заместят всички зъби с мостова конструкция – при долната челюст може да се сложат минимум 4 импланта, докато за същото лечение в горната се изискват минимум 6.
Другата важна разлика между горната и долната челюст е времето, необходимо да се изчака, за да се интегрират и натоварят имплантите. В горната челюст то е 6 месеца, а в долната 4. Това се определя именно от състава на по – меката кост на горната челюст. Спазването на тези срокове и броят импланти е от изключителна важност за успеха на имплантологичното лечение.
Все пак човекът е биологичен обект и познаването на биологичните особености на организма е важно за да се разбере, че бързането при имплантологично лечение и необоснованото скъсяване на сроковете може да доведе до провал на лечението.
  Трябва да се погледне и с известна доза критика на послания от рода на :„ имплантологично лечение в цялата уста само за един или 3 дни.“ При някои клинични случаи може и да се получи, но вероятността да имаме проблеми е много по – голяма.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33