Съществуват няколко типични варианта за имплантологично лечение при масата от пациентите.

Първият от тях е, когато липсва 1 зъб. При такива пациенти, в множеството от случаите, е възможно изработването на мост, но неговите недостатъци са свързани с това, че се налага да се изпилят съседните 2 или понякога 3 – 4 зъба, а те поемат допълнителното дъвкателно натоварване на липсващия зъб. Също така стои проблемът и за невъзможност за почистване под моста с помощта на конец за зъби. При пациентите, при които липсва последен зъб, е невъзможно изработването на мост тъй като няма задна опора, която да се използва. В тези два случая най-правилното и най-близкото до естественото състояние може да бъде постигнато чрез поставянето на единичен имплант. Процедурата, въпреки че представлява хирургична манипулация, е изключително бърза – до около час престой в кабинета и при много от пациентите след поставянето на импланта дори няма болка. Основното предимство на този тип лечение е, че съседните зъби не се изпиляват, не се натоварват допълнително вследствие поемане на функцията на съседния зъб и се създават условия за правилно почистване в зоната тъй като може да се влезе с конец между зъбите и импланта.

При два липсващи зъба един до друг мостовото протезиране е още по-неприятно тъй като се налага включването на повече здрави зъби. Тези случаи се решават имплантологично с поставянето на два импланта и изработването на две корони. Когато двата липсващи зъба са последни в зъбната редица, тогава алтернативата на имплантологичното лечение е поставяне на протеза, но те са избягвани от пациентите поради усещането за чуждо тяло в устата и това, че са снемаеми.

При три липсващи зъба един до друг можем да проведем имплантологично лечение с поставянето отново на 2 импланта, като те биха били достатъчни за изработката на тричленен мост. При някои случаи, при много мека кост в задните отдели на горната челюст и поставяне на имплантите в синуса би било по-благоприятно да се използват 3 импланта за възстановяване на липсващите зъби.

Когато липсват всички зъби в челюстта на пациента, ние можем да решим клиничния случай по 2 основни начина – с помощта на мост, закрепен върху импланти (така наречения Торонто мост) или с протеза, закрепена върху импланти.
При възстановяването с мост върху импланти е изключително популярна концепцията All on Four на Паоло Мало. При нея се използват 4 импланта, поставени в челюстта, върху които се изработва неснемаем мост (хибридна протеза) от 12 зъба. Тази концепция в България се разбира като икономична и спестяваща пари заради малкия брой импланти, които се поставят. Всъщност смисълът на концепцията е да позволи неснемаемо имплантологично лечение при пациенти с изключително малко налична кост. На това се дължи и спецификата на поставянето на задните 2 импланта под ъгъл от 45 градуса спрямо дъвкателната равнина. Това е обусловено от анатомичните особености на челюстите. Когато имаме индикации за All on Four, ние я прилагаме, но когато имаме достатъчно налична кост в задните региони на челюстта – винаги предпочитаме да използваме All on Six – поставяне на 6 импланта в долна челюст на равномерни разстояния един от друг и поставяне на 6 или дори 8 импланта в горна челюст отново равномерно разпределени помежду си. Това се дължи на разликата в твърдостта на костта в горна и долна челюст. При по-меката горна челюст е желателно опорите да са повече на брой, за да се разпределя равномерно натоварването на челюстта и да се  намали до минимум риска от претоварване на имплантите и отхвърлянето им. Това е и причината, поради която ние не харесваме особено много да протезираме с неснемаема конструкция само върху 4 импланта в челюстта. Получават се конструкции, които са на прага на възможностите на имплантите и костта, и това може да доведе до осезаемо по-малка продължителност на лечебния резултат.
Когато усепеем да намерим кост, за да поставим 4 импланта в челюстта, ние обикновено предпочитаме да протезираме със снемаема протеза, закрепена върху имплантите. Специфичното е, че имплантите се свързват един с друг със специална шина, наречена траверса, която ги стабилизира, а протезата се закача върху траверсата. По този начин се осигурява стабилно задържане на протезата в устата без никакви странични движения. Едновременно с това при дъвченето за разлика от моста, който предава всичкото дъвкателно натоварване върху имплантите, протезата предава значителна част от него към венеца. По този начин имплантите са по-слабо натоварени и съответно има по-малък риск от пренатоварване и съответно по-дълъг живот на конструкцията.
Когато в челюстта има налична кост само за 2 импланта, протезирането отново се извършва със снемаема протеза, но този път имплантите не се свързват с траверса. Това е така, защото 2 импланта не биха издържали натоварването от цялата протеза и тя би ги разклатила. Използват се специален вид задръжни елементи – локатори или специални топчета ( Ball abutment) за които се закачва протезата. Те са с точно изчислена сила на задържане, за да могат при невнимателно или неправилно захапване да се откачат от протезата и по този начин се предпазват имплантите от пренатоварване и разклащане. Едновременно с това осигуряват добро задържане на протезата на място и правят възможно пациентът да се храни комфортно, въпреки че основното дъвкателно натоварване се предава през венеца.

Дълготрайността на имплантите при различните пациенти е различна. Тя зависи от множество фактори. Такива са състоянието на костта, възрастта на организма, наличието на вредни навици като тютюнопушене, наличието или развитието на захарен диабет, поддържането на оралната хигиена, качествата на самата имплантологична система и много други. Обикновенно очакваната продължителност на престоя на един имплант в устната кухина е над 10 години, но ние в нашата практика сме наблюдавали импланти поставени преди 19 години и все още функциониращи абсолютно безпроблемно. Така че очаквания живот на имплантите при правилна и навременна подръжка може да бъде много години.
Отхвърляне на имплантите от организма – в днешно време се наблюдават все повече пациенти, които пристигайки в клиниката казват, че не искат импланти, защото те се отхвърлят от организма. Това обаче е изключително грешно твърдение, дочуто оттук – оттам или прочетено по форумите, показващо непознаване на детайлите при имплантологичното лечение. Действително е вярно, че има малък процент на неуспех на имплантологичното лечение, който може да се нарече отхвърляне на имплантите, то обаче е в рамките на 2 до 5 % от всички поставени импланти и обикновено се наблюдава при пациенти с много трудни условия за имплантиране, граничещи с невъзможното или при наличието на неконтролирани вредни навици. Отхвърлянето на имплантите от организма представлява непротичане на процеса на остеоинтеграция и се проявава в първите 4 до 6 месеца след поставянето им, преди обаче имплантите да имат изработени корони. Обикновено се случва при пациенти с много лоши качества на костта, неспазващи специфичните изисквания след операцията или вследствие на надценяване на възможностите на организма за възстановяване. Всякакви други проблеми с имплантологичното лечение, настъпили след този период и свързани със загуба на кост, нямат нищо общо с отхвърляне и неприемане на импланта от организма, а се дължат на развитието на периимплантит. Това се случва поради несъвършенства в оперативната техника или протезирането, неправилно планиране и невъзможност или непочистване от страна на пациента. Много често терминът отхвърляне на имплантите се използва като оправдание на надостатъците на евтините имплантологични системи или незнанието на лекаря по дентална медицина, поставящ имплантите, а също и за обяснение на развитието на периимплантит.

Много често пациентите питат за гаранция на имплантологичното лечение. Тук обаче трябва да направим разликата между гаранция на самия имплант като нежив обект и гаранция на самото лечение.

При имплантологичната система Zimmer фирмата дава доживотна гаранция на всеки свой поставен имплант и всички останали части, свързани с него. При проблем или счупване на импланта, ZIMMER Biomet заменя стария имплант абсолютно безплатно с чисто нов такъв. По този начин всеки отделен имплант с проблем се връща заедно с цялата налична информация по поставянето и функционирането му обратно в централата на фирмата и там се подлага на щателни изследвания, за да се открие какъв е бил видът на проблема, довел  до неуспех на лечението. Ролята на гаранционна карта за поставения имплант изпълнява имплантологичния паспорт, който всеки от пациентите с имплант Zimmer получава след имплантирането.

Колкото до гаранция на самото лечение даването на такава е спекулативно и маркетингово действие подчинено не на лечебни, а на икономически принципи. Така или иначе човек не се ражда с гаранционна карта и няма как когато заменим една част от него (извършим така наречената трансплантация) да дадем какъвато и да е гаранция за това как ще реагира организма и дали човека ще спазва изрично дадените му препоръки за грижа за импланта.
В този случай можем да говорим за успеваемост на имплантологичното лечение. Колкото и да е страннно за някои пациенти, тя е изключително висока и се движи в рамките на 95 – 98 % за сравнение с успеваемостта при кореново лечение на зъбите – около 86 – 90 %, при лечението на кариес – около 90 % според някои проучвания. От изключителна важност за дълготрайността на имплантологичното лечение е перфектната лична орална хигиена, редовните профилактични прегледи за професионално почистване на зъбен камък и плака и направа на рентгенови снимки. По този начин дори и най-малкият проблем, започващ да се развива около импланта, ще бъде открит навреме и съответно лечим. Ако не се спазват тези изисквания, обикновено назряват проблеми, които са незабележими за пациента, защото няма болкови симптоми и резултатът е фатален за импланта поради неглижиране от страна на пациента.

Колко струва поставянето на имплант е може би най-често задаваният въпрос в интернет пространството. Отговорът му обаче никога не е еднозначен. И никога не може да се даде по телефона, колкото и на някои пациенти да им се иска. Той понякога става ясен в процеса на самата работа, защото организмът е жива система и ние трябва да се съобразяваме с неговите реакции и да адаптираме плана на лечение.
Когато водещ критерий при избора къде да се лекуваме чрез поставяне на дентални импланти е цената, то вероятността да сбъркаме в избора си е много голяма. Крайностите в ценовите диапазони – много евтино или много скъпо имплантологично лечение е за предпочитане да бъдат избягвани. Най-благоприятен е средният ценови диапазон за имплантологично лечение. Това е така поради факта, че денталната имплантология, както и всичко в съвременния ни свят, е непряко подчинена на принципите на пазарната икономика. Ако приемем че всеки един човек оценява труда си справедливо, то нито един квалифициран кадър в която и да е област – дори чистачката, не би работил без съответното заплащане на труда си. Следва да стане ясно, че цената на труда на лекаря по дентална медицина е фиксирана стойност за всеки един в България и зависи от квалификацията му. Разликите в цената на лечението обаче идват от няколко фактора – качествата на имплантолгичната система, луксът в клиниката, времето за което се завършва лечението, наличието на персонал и квалифицираността му.
Доколкото при скъпото дентално лечение вие си плащате единствено за лукса и компромисът, който правите е финансов, то при евтините лечения вие правите компромис със себе си и здравето си и рискувате да влезете в графата „имам проблем с имплантите.“
В България цените в областта на денталната имплантология варират между 700 лв. и 5000 лв. за имплант + корона, което означава че реалната пазарна цена на висококачественото имплантологично лечение е в диапазона между 2000 и 3000 лв. за единичен имплант с включена корона. Като времето, необходимо за едно качествено лечение от започването до завършването и поставянето на постоянната зъбна корона, обикновено минават между 4 и 8 месеца. Всякакви по-бързи или по-бавно протичащи лечения носят риск от възникване на усложнения.

Защо да изберете нашата клиника? – Ние не се наричаме специализирана имплантологична клиника и не поставяме на нашите пациенти импланти на всяка цена. Ние сме клиника, която се занимава с комплексно лечение на заболяванията в устната кухина. Когато разглеждаме даден клиничен случай, ние винаги се стремим да дадем на пациента поне 2 възможни протетични алтернативи за възстановяване на усмивката му. Винаги препоръчваме този вариант, който би дал най – добър комфорт и естетика на пациента, независимо дали включва поставянето на импланти или не. Когато пациентите са притиснати с времето ( живеят в чужбина ) или нямат достатъчни финансови възможности, се стремим да адаптираме лечението към техните възможности. Изборът на лекар по дентална медицина е въпрос на доверие, а успехът на лечението се дължи на отдаденост и анагажираност както от страна на лекаря, така и от страна на пациента, и на не последно място на положителна вътрешна нагласа.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33