Разлики между високия клас имплантологични системи и средния и ниския клас – Zimmer, Nobel  и Straumann – топ 3 в света.

На пазара има множество марки импланти. Основно те се делят на 3 класа – висок, среден и нисък. Високият клас импланти е представен от трите най-добри имплантологични системи в света – Zimmer  (Америка), Nobel Biocare (Швейцария ) и Strаumann (Германия). Освен тях има и множество други фирми като Dentsply Sirona, Bio Horizons, Alpha bio, Bicon, Dentium и др., които попадат в средния клас имплантологични системи.  Съществуват и ниски класове имплантни системи (базални импланти),  но ние не ги прилагаме  в нашата практика.  В нашата практика ние използваме високия клас имплантиологична система  Zimmer и средния клас – Alpha Bio. Двете системи са сходни една на друга и освен приликите си имат и множество разлики.

Първата и най-важна разлика между имплантологичните системи е наличието след години на резервни протетични компоненти. Това е непряко свързано с миналото, стабилността и икономическата ситуация на фирмата производителка. Високият клас импланти се произвеждат от фирми с много сериозна история в производството на зъбни импланти, а в случая Zimmer е фирма, чиято основна  дейност е свързана с изработката на импланти за цялото човешко тяло. Големите имплантологични фирми разполагат с огромни бюджети за изследвания, разработка и внедряване на иновации. Освен внедряването на иновации друг много важен момент, за който масата от пациентиите не си дават сметка, е поддръжката на различните видове имплантни линии. При средния и ниския клас системи е възможно фирмата производителка да фалира няколко години след поставянето на имплантите и по този начин да изчезнат от пазара резервните протетични компоненти.  В този случай пациентът има перфектно интегрирал имплант, но няма как да го ползва поради невъзможността да се намерят съответните елементи за него. Фирми като Zimmer – основана 1927 година, Straumann (1954 година ) и Nobel  (1981 година) са фирми с традиции и те поддържат асортимента за резервни части с години наред след спиране на производството на съответния вид имплант.

Друга разлика между класовете имплантологични системи са качествата на титаниевата сплав, от която се изработват имплантите. Високите класове импланти не са изработени от чист титаний, защото той има неблагоприятни механични качества и имплантите не са достатъчно издръжливи. Това е и причината, когато избираме каква марка импланти да използваме при нашите пациенти, да обърнем изключително внимание на вида сплав, използвана за изработката им.
При имплантологичната система Zimmer се използва най-високият клас биологично поносима титаниева сплав – Тi-6Al-4V – Grade 5). Това е най-здравата и устойчива титаниева сплав подходяща за използване в човешкото тяло към момента. Тя се използва и в ортопедията при възстановяване на ставите на крайниците и гръбнака. В последните години фирмата Zimmer изработи нов уникален зъбен имплант, комбиниращ две сплави – Титаний Grade 5 и Тантал – това е така нареченият трабекуларен имплант. Той е първият по рода си имплант, който има структура, подобна на човешка кост и след поставянето му, тя навлиза в тялото на самия имплант по време на остеоинтеграцията.

Другото изключително важно нещо за качеството на имплантологичната система са начините на обработване на повърхността на импланта, която е жизненоважна за приемането му от организма (протичането на процеса на остеоинтеграция). От обработката (награпавяването) на повърхността на титаниевата сплав зависи да се създаде повърхност, към която да успеят да се прикрепят костните клетки. По този начин клетките на организма приемат импланта не като чуждо тяло, а като собствена структура и се свързват с него. Микрограпавините трябва да бъдат с точно определени размери и специфичен релеф. Начините им на получаване варират от песъкоструене с различни материали, през киселинно ецване или дори нанасяне на биоактивни слоеве върху титаниевата сплав. Те се пазят в тайна от фирмите производителки на импланти, защото са ключов фактор за успеха на имплантологичното лечение.

Друго изключително предимство на Zimmer системата са кухите фрези. За разлика от останалите фирми, при които фрезите за пробиване на костта са монолитни с външно охлаждане, то при Zimmer охлаждането на костта е двойно – и външно и вътрешно.  Това се дължи на факта, че фрезите са кухи във вътрешността си и чрез специална система от отвори на върха им се изпръсква охлаждащ разтвор, който минава през цялата фреза като я охлажда и облива върха ѝ. По този начин охлажда изключително ефективно  цялата околна кост. При фрезите само с външно охлаждане разтвора успява да достигне в повърхностната зона на костта и охлаждането не е толкова ефективно, а както знаем човешката кост е изключително чувствителна на прегряване и това може да доведе до отхвърляне на импланта.  Това е една от основните разлики между Zimmer и всички останали системи.

Друго основно предимство на Zimmer имплантите е така нареченета Friction Fit връзка. Това е връзката между импланта и надстройката. При масовите системи тя се осъществява посредством специален микровинт, но с  течение на времето е установено, че вследствие на дъвченето се получва разхлабване на винта и надстройката започва да се развинтва от импланта и да се движи. Friction Fit връзката се дължи на специално заложена разлика в наклоните на стените на хексагона на импланта и надстройката и когато надстройката се затегне с помощта на винта с точно определено натоварване ( 30 N/m ), се получава студена спойка. Ние можем спокойно да махнем винта и надстройката не може да бъде извадена от импланта без специален инструмент. Това премахва почти до 100% вероятността за отвиване на винта от импланта и разклащане на надстройката.

Друга специфична характеристика на Zimmer е, че всеки имплант си има паспорт, който указва абсолютно всичката информация за поставения имплант.  По този начин при проблем с импланта, пациентът може във всяка точка на света чрез показване на съответния паспорт да даде на лекуващия лекар информация  за вида на поставения имплант, да бъдат намерени съвместиви компоненти и да му бъде оказана своевременна  помощ. Имплантологичният паспорт освен информация за импланта е и своеобразна гаранционна карта. Zimmer системата е уникална с това, че имплантите имат доживотна гаранция и при евентуален проблем с тях, дефектиралият се връща на фирмата, а тя предоставя нов безплатен имплант в замяна на стария.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33