Разлики между високия клас имплантологични системи и средния и ниския клас – Zimmer, Nobel  и Straumann – топ 3 в света.

На пазара има множество марки импланти . Основно те се делят на 3 класа – висок, среден и нисък.  Високият клас импланти е представен от трите най- добри имплантологични системи в света – Zimmer  (Америка) , Nobel Biocare (Швейцария ) и Strаumann (Германия). Освен тях има и множество други фирми като Dentsply Sirona, Bio Horizons, Alpha bio, Bicon, Dentium и др., които попадат в средния клас имплантологични системи.  Съществуват и ниски класове имплантни системи(базални импланти ),  но ние не ги прилагаме  в нашата практика.  В нашата практика ние използваме високия клас имплантиологична система  Zimmer и средния клас –Alpha Bio. Двете системи са сходни една на друга и освен приликите си имат и множество разлики.

Първата и най- важна разлика между имплантологичните системи е наличието след години на резервни протетични компоненти. Това е непряко свързано с миналото, стабилността и икономическата ситуация на фирмата производителка.  Високият клас импланти се произвеждат от фирми с много сериозна история в производството на зъбни импланти , а в случая  Zimmer е фирма, чиято основна  дейност е свързана с изработката на импланти за цялото човешко тяло. Големите имплантологични фирми разполагат с огромни бюджети за изследвания, разработка и внедряване на иновации. Освен внедряването на иновации друг много важен момент, за който масата от пациентиите не си дават сметка, е поддръжката на различните видове имплантни линии. При средния и ниския клас системи е възможно фирмата производителка да фалира няколко години след поставянето на имплантите и по този начин да изчезнат от пазара резервните протетични компоненти.  В този случай пациентът има перфектно интегрирал имплант, но няма как да го ползва поради невъзможността да се намерят съответните елементи за него. Фирми като Zimmer – основана 1927 година, Straumann (1954 година ) и Nobel  (1981 година)  са фирми с традиции и те поддържат асортимента за резервни части с години наред след спиране на производството на съответния вид имплант.

Друга разлика между класовете имплантологични системи са качествата на титаниевата сплав, от която се изработват имплантите – здравина и устойчивост, а  също така и начините на обработване на повърхността на импланта, която е жизненоважна за приемането на импланта от организма.

Друго изключително предимство на Zimmer системата са кухите фрези. За разлика от останалите фирми, при които фрезите за пробиване на костта са монолитни с външно охлаждане, то при Zimmer охлаждането на костта е двойно – и външно и вътрешно.  Това се дължи на факта , че фрезите са кухи във вътрешността си и чрез специална система от отвори на върха им се изпръсква охлаждащ разтвор ,който минава през цялата фреза като я охлажда и облива върха й.По този начин охлажда изключително ефективно  цялата околна кост. При фрезите само с външно охлаждане разтвора успява да достигне в повърхностната зона на костта и охлаждането не е толкова ефективно, а както знаем човешката кост е изключително чувствителна на прегряване и това може да доведе до отхвърляне на импланта.  Това е една от основните разлики между Zimmer и всички останали системи.

Друго основно предимство на Zimmer имплантите е така нареченета Friction Fit връзка. Това е връзката между импланта и надстройката. При масовите системи тя се осъществява посредством специален микровинт, но с  течение на времето е установено, че вследствие на дъвченето се получва разхлабване на винта и надстройката започва да се развинтва от импланта и да се движи. Friction Fit връзката се дължи на специално заложена разлика в наклоните на стените на хексагона на импланта и надстройката и когато надстройката се затегне с помощта на винта с точно определено натоварване ( 30 N/m ), се получава студена спойка. Ние можем спокойно да махнем винта и надстройката не може да бъде извадена от импланта без специален инструмент. Това премахва почти до 100% вероятността за отвиване на винта от импланта и разклащане на надстройката.

Друга специфична характеристика на Zimmer е, че всеки имплант си има паспорт, който указва абсолютно всичката информация за поставения имплант.  По този начин при проблем с импланта,  пациентът може във всяка точка на света чрез показване на съответния паспорт да даде на лекуващия лекар информация  за вида на поставения имплант ,да бъдат намерени съвместиви компоненти и да му бъде оказана своевременна  помощ.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33