В днешно време имплантологичното лечение, наричано още поставяне на зъбни импланти, става все по-често и все повече лекари по дентална медицина го предлагат като решение на проблема. Това води до множество успешни имплантологични лечения, но също така и до множество проблеми при пациенти с поставени импланти. В стремежа си непрекъснато да се усъвършенстваме като професионалисти, анализирането на такива случаи на отхвърляне (проблеми с имплантите) ни дава възможност да открием какви са причините за проблемите и начините за тяхното отстраняване. По този начин ние намаляваме до минимум риска от неуспех на лечението.

Натрупаният опит и анализирането на успешните и неуспешни лечения ни водят към създаването на концепцията за протетично водена имплантология. При нея водещо е комплексното протетично лечение – заместването на изгубените зъби, а имплантите и поставянето им е едно от средствата , необходими за постигането на крайната цел. Основно и водещо в този вид имплантологично лечение е протетичната позиция на зъба, определяща мястото на импланта в костта. По този начин се постига възпроизвеждане на най-близкото възможно до естественото състояние на зъбите, което от своя страна е и най-балансираното и съответно най-дълготрайното и безпроблемно лечение.

Вземането на решение дали да използваме импланти при протетичното лечение е първата стъпка за успешно имплантологично лечение.

В случаите, в които условията за поставяне на импланти са крайно неблагоприятни като крайно недостатъчната кост , вредните навици (пушене , лоша орална хигиена) или заболявания – неконтролиран диабет и др. ,имплантологичното лечение е трудно и несигурно, но не и невъзможно. Предприемането на такова лечение е високорисково поради сложността на процедурата и съответно съществуват много възможности за проблеми след това. В такива случаи ние предпочитаме да проведем конвенционално протезиране, но когато пациентът е силно мотивиран, няма невъзможни неща.
Нашият съвет : „За да бъде успешно поставянето на импланти, то не трябва да бъде на всяка цена. Понякога е най-добре да се заложи на конвенционалното протезиране ( мостове или протези).“
Първото условие за успешно протетично водено имплантологично лечение е да имаме достатъчна по обем и с добри качества кост.
Най – благоприятните случаи за поставяне на импланти са когато костта в мястото, в което ще се имплантира, е запазена в дебелина и височина .Тогава процедурата по имплантиране е лесна, бърза и резултатите са отлични. Това се дължи на правилното позициониране на импланта в костта. Тези случаи обикновено са редки. Често се налага да се борим с липса на известно количество кост.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33