Имате липсващ зъб/зъби и ви предстои да вземете решение как да го/ги възстановите? Изправени сте пред 3 възможни основни лечебни варианта – с протеза, мост или имплант. И трите варианта са добри, като се различават основно по комфорта на хранене, който предоставят, и цената на лечението. Има една група пациенти обаче, които избират единствения лош вариант – това да не възстановяват изгубените си зъби . Това е тяхно лично решение и колкото и неправилно да е , ние не можем да му се противопоставим. Такива пациенти трябва да са подготвени, че бъдещото лечение, което ще трябва да проведат, ще е в пъти по-тежко, по-трудно, по – скъпо и с по-лоша дългосрочна прогноза.

Ако все пак обмисляте поставяне на зъбни импланти.

Информацията, налична в интернет по отношение на зъбните импланти, е изключително разнообразна и на моменти дори подвеждаща поради което води до объркване на пациента ,започнал да навлиза в необятните дебри на денталната имплантология. В нашата практика все по често се наблюдават пациенти, които идват и казват: „Докторе не искам импланти, защото съм чел, че се отхвърлят и има проблеми с тях” или пък „Страх ме е от поставянето им”. По този начин те сами отхвърлят най- съвременния, най-комфортния и най-микроинвазивния метод за възстановяване на изгубени зъби. Голяма част от тези пациенти имат прекрасни условия за имплантиране и поставените им импланти биха издържали много години във функция, но поради непознаване или грешно създадено първо впечатление за имплантологичното лечение, те го отхвърлят като възможен вариант. Поради тази причина ние сме подготвили тази специална статия, която разкрива в детайли важните моменти при имплантологичното лечение. Тя представлява една кратка извадка на нашите знания в областта на денталната имплантология, които ни служат като основа за вземане на решението дали да предложим на пациента лечение чрез поставяне на зъбни импланти или да го отхвърлим като вариант . В следващите редове ще ви позволим да надзърнете зад завесата на денталната имплантология и да видите от първо лице как ние вземаме решение за поставянето на имплант.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33