malinovaД-р Александрина Малинова е родена през 1987г. в град Благоевград. През 2012г. се дипломира като лекар по дентална медицина към Медицински университет – София. Веднага след това започва специализация по орална хирургия в катедра „Лицево-челюстна и орална хирургия към Факултета по дентална медицина гр. София, а от 2016г. специализира и лицево-челюстна хирургия.
Работи основно в сферата на оралната хирургия и по-специално в лечението на затруднен пробив на зъбите (оперативно изваждане на ретинирани мъдреци), имплантология (със системите Zimmer – USA и Alpha Bio – Israel ), а също така и хирургично отстраняване на кисти на челюстите.
Проявява засилен интерес в сферата на естетичната и реконструктивна пародонтална хирургия, травматологията и заболяванията на оралната лигавица.

ул. „Райко Алексиев" №4, София, България

Запазете час

Запазете час

0889 81 41 33