Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Радикуларна киста

Радикуларната киста се получава вследствие на нелекуван периодонтит (гранулом).
Тя представлява централна кухина разположена около апекса /кореновия връх/ на зъба, изпълнена с течност и подплатена с епител (тъканен слой подобен на повърхността на устната лигавица). Течността на кистата е светложълта, вискозна и богата на холестерин. Кистите протичат без симптоми (няма болка), при много големи кисти може да има дискомфорт в зоната на кистата. Обикновено се откриват случайно при ренгенова снимка. Радикуларната киста има специфичен образ на ренгеновата снимка. Тя представлява по-тъмно, кръгло или елипсовидно „балонче“ около корена на зъба причинител, което е избутало корените на съседните зъби встрани. Освен това на границата между стената на кистата и костта се наблюдава тънка бяла ивица (склеротичен вал).
Този вал представлява защитен процес на костта, която се съпротивлява на нарастването на кистата. Първият знак за развитие на радикуларна киста може да бъде подутина в челюстта. Разрастването на кистата води до придвижване на зъбите встрани, в резултат на което коронките им се накланят /приближават/, а корените се разделечават. Подвижността на зъбите може да се увеличи. Пулпата (нерва) на засегнатите зъби не реагира на никакво дразнене (зъбът причинител е мъртъв). Кистата може да нагной и да направи фистула /костен отвор/ в областта на корена на зъба причинител. Тази фистула е плоска, леко вдъбната и трудно забележима. При натиск от нея изтича жълтеникава течност. Лечението се прави в зависимост от размера на кистата и оплакванията на пациента. Отстранява се по хирургичен път като при малки кисти това става чрез апикална остеотомия (прочети повече…). При големи кисти операциите са по-сложни и зависят от големината и положението на кистата.