Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Кореново лечение на пулпит

Лечението на пулпит се нарича ендодонтско лечение (кореново лечение). То преминава през няколко етапа с различно времетраене в зависимост от това, колко канала има болния зъб и доколко е напреднало заболяването.
Ендодонтското лечение при пулпит има следните етапи – умъртвяване на нерва/обезболяване с упойка, разкриване на нерва, изваждане на нерва, оформяне на кореновите канали, запълване на оформените канали,поставяне на пломба.

Лечението на пулпита започва с умъртвяване на нерва/обезболяване с упойка – по преценка на лекаря по дентална медицина се поставя лекарство, което за няколко дни умъртвява и прави нерва безчуствен или се поставя упойка, която да обезболи даденият зъб.
Това се налага поради факта, че при пулпит нерва е жив и много болезнен на допир и има силна болка дори само при вдишвне на студен въздух, което прави невъзможно механичното му изваждане.
Едва след като нерва е обезболен се пристъпва към неговото разкриване с цел да се открие пулпната камера и да се видят кореновите канали – това става като се преминава през коронката на зъба.

Разкриване на пулпна камера – схема

Разкрита пулпна камера

След като е разкрит нерва, той се отстранява както от пулпната камера така и от кореновите канали. След това се пристъпва към почистване разширяване и оформяне на кореновия канал по точно определен начин, който да позволява правилното му запълване. Най-голямата трудност при ендодонтското лечение е обработката на криви или стеснени коренови канали и именно това може да е причина за неуспех на този тип лечение и за нуждата от изваждане на зъба (прочети повече…).

Почистване и оформяне на кореновия канал със специални пили.

В някой случай по преценка на стоматолога в кореновите канали може да се постави специално лекарство, което да помогне в елиминирането на бактериите причинили пулпита.

След като кореновия канал е оформен подходящо и инфекцията е овладяна се пристъпва към запълването му. Това става със специална паста с лечебни свойства и гутаперкови щифтове. Целта на запълването на кореновите канали е да се херметизира вътрешността на зъба и да не се допусне заселване на бактерии в него. След като кореновия канал е правилно запълнен се поставя пломба (прочети повече…) като много често се налага и поставянето на вътрекоренов щифт (прочети повече…) за подсилване на зъбната корона.

Правилно запълнени коренови канали – изглед в устата/ изглед на рентгнова снимка

Важно! Зъбите с изваден нерв променят цвета си и стават по-крехки. В резултат на ендодонтското лечение се отнема голяма част от стените на зъба, което го прави изключително чуплив. Затова се препоръчва поставянето на металокерамични коронки върху еднодонтски лекуваните зъби (прочети повече…).