Изработване на мост върху стъклена опора

Запишете си час: 0889 81 41 33

Адрес: София, ул. Райко Алексиев №4

Керамични инлеи и онлеи

Лабораторно изработени обтурации

Лабораторно изработените обтурации са наречени инлеи (онлеи,овърлеи).

Наричат се така, защото се изработват от зъботехника в лабораторията му по точно снет отпечатък от стоматолога. Те са най-добрите и трайни обтурации, защото напълно възстановяват големината, формата, цвета и естественият релеф на зъба. Инлейте са препоръчителни при зъби, при които кариесът е разрушил голяма част от здравите зъбни тъкани. При такива зъби обикновенната композитна или амалгамена пломба не би могла да осигури достатъчна здравина на зъбът и това налага по нататъчното му обличане с корона. Чрез поставяне на инлей/онлей/овърлей може да се избегне поставянето на корона на зъба. В зависимост от материала, от който е изработен инлея те биват – композитни, керамични, метални, златно-керамични инлей.

Керамични инлей / Златен инлей

Композитните инлей са най-евтините, но имат недостатъчна здравина и се изтриват и променят цвета си с времето. Металните инлей са с най-голяма здравина, но техен основен недостатък е това, че цвета им значително се различава от естественият цвят на зъбите. Керамичните инлей са най-доброто решение, те са достатъчно здрави, не се изтриват и напълно наподобяват цвета на зъбите.
Основни недостатъци на инлейте са по-трудната им изработка и по-високата им цена. Изработването на инлей се осъществява чрез 2 посещения на стоматологичния кабинет.

При първото се отстранява старата пломба или се почиства кариесът до здрава зъбна тъкан, определя се цвета на зъба, решава се от какъв материал да бъде изработена обтурацията и се взема силиконов отпечатък от подготвеният зъб. Отпечатъкът се изпраща в зъботехническата лаборатория, а на зъбът се поставя временнна пломба.
В лабораторията зъботехника отлива от силиконовия отпечатък точно копие на подготвеният зъб и започва изработката на инлея. Когато инлея е готов пациента се извиква за второто посещение в кабинета.
При второто посещение се премахва временната пломба и се пробва дали инлея съвпада перфектно в зъба, ако има нужда се правят леки корекции и изпилявания, след което с помощта на специални цименти с висока якост лабораторно изработената обтурация се залепва в зъба.

Композитен инлей на гипсов модел / Керамични инлей и онлей